Svenska tjänstemän skulle kunna få tillbaka 3,6 dagar i månaden
05.12.2017

Svenska tjänstemän skulle kunna få tillbaka 3,6 dagar i månaden

Att arbeta smartare kan både spara tjänstemän tid och öka produktiviteten
Ricoh Europe, London, 05 December 2017 2017 – Svenska tjänstemän anser att en bättre tillgång till teknologi skulle spara dem tid som motsvarar 3,6 dagar per månad, enligt en undersökning genomförd av Ricoh Europe.
Hälften (47 %) av de 3 600 tjänstemän som deltagit i undersökningen i Europa är inte övertygade om att den teknologi som de använder i sitt arbete tillåter dem att vara så produktiva som de skulle kunna vara. Undersökningen avslöjar en stark önskan om digitalt utvecklade arbetsplatser; 59 % anser att mer innovativ teknologi skulle ha en positiv inverkan på deras arbete.

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Tjänstemän missar öppet mål med minskad produktivitet som följd när bristande tillgång till teknologi stjäl tid från deras arbete. Vi kan i vår undersökning klart och tydligt se att tjänstemän över hela Europa önskar att deras arbetsgivare hjälper dem att bli mer produktiva. Bättre tillgång till teknologi ger fördelar till organisationen och sparar tid och pengar genom att möjliggöra ett smartare arbetssätt.”

Hur mycket arbetstid tjänstemän anser sig kunna spara varierar i Europa. I Frankrike anser de att de skulle kunna spara 1,8 dagar jämfört med 5,6 dagar i Ryssland – över en hel arbetsvecka. Se antalet dagar för respektive land i tabellen nedan:

Land

Antal dagar

Land

Antal dagar

Ryssland

5,6

Polen

3,4

Slovakien

4,2

Schweiz

3,4

Tjeckien

3,8

UK & Irland

3,2

Tyskland

3,8

Turkiet

3,2

Ungern

3,8

Spanien

3,1

Norge

3,8

Österrike

2,9

Sverige

3,6

Finland

2,8

Italien

3,5

Danmark

2,1

Nederländerna

3,5

Belgien & Luxemburg

1,8

Portugal

3,5

Frankrike

1,8

Europeiskt genomsnitt

3,5

Diez-Aguirre tillägger: “Tjänstemännen förstår den positiva roll som ny teknologi kan ha för att hjälpa deras organisation att utvecklas. För att företagarna ska kunna uppfylla detta, måste de fundera över hur de kan använda ny digital teknologi för att nyttja kapacitet man inte visste fanns, öka flexibiliteten och förbättra agiliteten i deras verksamhet.”

Läs mer på www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.
Information till redaktörer:
Antal dagar som sparas per månad = Totalt antal minuter som sparas per år (‘genomsnittligt antal minuter som respondenter angav att de kunde spara’ x ‘antal arbetsdagar per år för respektive land’) / 12 / 60 / 7,5
Antal arbetsdagar per år = ‘252 (totalt antal arbetsdagar under 2017) – minimal semesterrätt för respektive land’

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com