Ricoh named in TIME World's Most Sustainable Companies of 2024
28.06.2024

Ricoh utnämnt till TIMEs mest hållbara företag i världen 2024

LONDON, juni 28, 2024 – Ricoh tillkännagav idag sin medverkan i TIME World's Most Sustainable Companies of 2024. Som ett av de 500 bästa företagen från mer än 30 länder rankades Ricoh på 151:a plats i den övergripande rankningen och på 8:e plats av 39 i industrisektorn Electronics, Hardware & Equipment. Detta erkännande understryker Ricohs globala ledarskap inom transparens, förvaltning och dess orubbliga engagemang för att uppnå ett hållbart samhälle genom omfattande ESG-initiativ (Environmental, Social and Governance).

Ett barn och ett barn håller väderkvarnar på ett fält

Den nyligen publicerade rankningen, som sammanställts av TIME Magazine och forskningsleverantören Statista, uppmärksammar företag som prioriterar hållbarhet och främjar företagsansvar. Baserat på faktorer som intäkter, börsvärde och offentlig framtoning bedömdes över 5.000 företag genom en fyrstegsprocess med över 20 viktiga datapunkter.

  1. Hållbara företag: uteslutning av företag som inte uppfyller hållbarhetskriterierna
  2. Åtagande och betyg: offentligt åtagande för hållbara mål och resultat i externt betyg, t.ex. betyg från Carbon Disclosure Project (CDP)
  3. Rapportering och transparens: publicering av ESG-rapport med data för 2022 och användning av relevanta riktlinjer, t.ex. anpassning till Global Reporting Initiative (GRI) och Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
  4. Miljö & social förvaltning: miljömässiga och sociala nyckeltal (KPI:er) från rapporter om företagens sociala ansvar (CSR), inklusive mätvärden för utsläpp, energianvändning, förnybar energi, jämställdhet och personalomsättning.

I år har Ricoh också utsetts till ett av de 100 mest hållbara företagen i världen 2024 av Corporate Knights och Asia-Pacific Climate Leaders 2024 av Financial Times och Statista.

Ricohs strategi för hållbarhet är att sträva efter ett hållbart samhälle genom en balans mellan tre P:n - Prosperity (ekonomi), People (samhälle) och Planet (miljö). För att förverkliga detta önskade samhälle har Ricoh identifierat sju väsentliga frågor inom två områden, "Lösa samhällsfrågor genom affärer" och "Robust ledningsinfrastruktur", och satt upp 16 ESG-mål som är kopplade till de väsentliga frågorna för att arbeta för att lösa dessa frågor. Genom att anpassa ESG och affärstillväxt fortsätter Ricoh att förbättra sina hållbarhetsinitiativ.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2024 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 348 miljarder yen (ca 15,5 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att ge människor möjlighet att förverkliga sig själva genom arbete genom att förstå och förändra hur människor arbetar så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2024 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope