05.04.2024

Ricoh tilldelas för tionde gången EcoVadis Gold Rating för sin hållbarhetsprestanda

TOKYO, 5:e april, 2024 – Ricoh meddelade idag att företaget har tilldelats guldbetyg från EcoVadis, världens mest pålitliga leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Ricoh placerar sig bland de 5% bästa företagen och det är tionde året i rad sedan 2014 som Ricoh får detta erkännande.

Ricoh tilldelas för tionde gången EcoVadis Gold Rating  för sin hållbarhetsprestanda

EcoVadis utvärderar mer än 130 000 företag globalt utifrån 21 hållbarhetskriterier fördelade på fyra huvudteman: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Många globala företag använder EcoVadis insikter i sitt urval av leverantörer.

I år fick Ricohs engagemang inom områdena miljö och hållbar upphandling stort erkännande och det högsta betyget "Outstanding", vilket är ett resultat av Ricoh-koncernens avancerade miljöledningsinitiativ och dess aktiva främjande av ESG-riskhantering i leverantörskedjan, inklusive insatser för att förbättra arbetsmiljön och de mänskliga rättigheterna, inklusive de hos leverantörer.

För att uppnå ett hållbart samhälle har Ricoh identifierat sju väsentliga frågor inom två områden, ”Lösa sociala frågor genom affärer” och ”Robust ledningsinfrastruktur”, och fastställt 16 ESG-mål kopplade till det aktuella materialet för att arbeta mot att lösa dessa utmaningar.

Relevant information

EcoVadis webbsida
https://ecovadis.com/

Relaterad information

Ricohs förhållningssätt till sju väsentliga frågor och ESG-mål
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

Ricohs engagemang och erkännanden 
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2024 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 348 miljarder yen (ca 15,5 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att ge människor möjlighet att förverkliga sig själva genom arbete genom att förstå och förändra hur människor arbetar så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2024 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope