Ricoh och Methis Software levererar en lösning för snabb, flexibel och kvalitetssäkrad databas
09.03.2016

Ricoh och Methis Software levererar en lösning för snabb, flexibel och kvalitetssäkrad databas

9 mars 2016
Ricoh erbjuder tillsammans med Methis Software, en samarbetspartner i vårt utvecklingsprogram, /data.mill, en lösning som korrigerar datafelaktigheter snabbt, enkelt och kostnadseffektivt, helt automatiskt. Lösningen svarar mot ett behov av korrekta kunduppgifter vilket är avgörande för riktade, engagerande och kostnadseffektiva, digitala och tryckta mediakampanjer.

– Vi har alla fått direktreklam med felaktig personlig information, vilket inte direkt uppmuntrar till att titta närmare på något erbjudande. Tidigare tog det lång tid att säkerställa att alla person- och adressuppgifter var korrekta och aktuella. Det kunde innebära många timmar manuell korrigering, vilket påverkar projekttider och kostnadseffektivitet negativt säger Tommy Segelberg, Director Nordic Operations PPBG, Ricoh Sverige AB.

– Tack vare den här utvecklingen tillsammans med Methis Software har vi nu en programvara för datarensning och adresshantering som gör det snabbt och enkelt att producera skräddarsydd riktad kommunikation. Data dubbelkollas och körs mot korsreferenser automatiskt för maximal noggrannhet. Dessutom integrerar /data.mill med befintliga CRM-lösningar för ett mer effektivt variabeldataflöde. Datarensnings-API:n kan även användas på webbformulär för att förhindra att felaktiga uppgifter hamnar i en databas, fortsätter Segelberg.

Den här sofistikerade lösningen som är enkel att använda levereras som en gratis-plug-in till Microsoft Excel, och den korrigerar uppgifter som namn, adresser och telefonnummer automatiskt. Även kön kan korrigeras gentemot lokala register i många regioner. Ricoh erbjuder för närvarande sex olika kreditpaket som betalning för rensningsfunktionerna.    

– Genom att hämta uppgifter från olika databaser kan /data.mill korrigera felaktigheter, ta bort stavfel och även tillhandahålla uppgifter för geo-marknadsföring. Det betyder att kundgrupper kan definieras mer exakt på regional nivå. Rätt hälsningsfraser tillämpas och standardtexter används för att inte versaler ska användas felaktigt. IBAN- och BIC-nummer granskas, e-postadresser valideras och telefonnummer kan identifieras som fasta eller mobila och verifieras som aktiva, förklarar Segelberg.

Att förbereda och använda rensade datalistor kommer att bli allt viktigare i framtiden och /data.mill kan reducera tiden vi spenderar på datarensning med så mycket som 95 procent samtidigt som felmarginalen minskas. Med den stora mängd data som finns tillgängligt online, och som inte alltid är korrekt, är det enkelt att få och använda felaktig information. Med /data.mill integrerat i webbformulär kan detta undvikas. Regelbundna granskningar av befintlig data säkerställer också att databaser hålls uppdaterade när människor flyttar eller ändrar kontaktuppgifter.

Kostnadseffektiv och enkel att använda. Den molnbaserade lösningen som har sina servrar placerade i Österrike och Tyskland följer integritets- och dataskyddslagstiftningen vilket kan vara ett annat orosmoment när företag ska producera och skicka ut riktad marknadskommunikation. En annan positiv sak är den flexibla prissättningen. Kunder kan välja hur mycket de vill spendera per kampanj, vilket gör det lättare att arbeta inom en given budget. Ricoh erbjuder sex standardpaket, vart och ett med möjlighet att enkelt lägga till extra kredit om det skulle behövas.

– Företag kan välja hur många enheter de vill använda vid varje given tidpunkt och välja vad och hur många poster de vill kontrollera. Det gör det möjligt att hålla en stram budget och du får en tydlig bild av hur mycket varje kampanj kommer att kosta. Uppskattningen blir väldigt exakt för ökad konkurrenskraft och mindre risk för olönsamhet, säger Segelberg.

Dessa fördelar ville reklambyrån Arge Zeit Media använda sig av för ett uppdrag de skulle göra för en av sina kunder, ett internationellt bensinbolag. De valde en prissättning som gav dem 5,5 miljoner kreditpoäng för att rensa och korrigera adresserna till lojalitetskorthavare i Österrike i samband med en hybridposttjänst som kallas livepost. Arge Zeit Media använde tio typer av dataanalys och över 234 000 uppgifter kontrollerades. 10 000 adresser var obrukbara. Arge Zeit Media sparade 7 000 euro på en enda kampanj genom att eliminera obrukbara adresser innan materialet trycktes.

– Om inte grundläggande fakta är korrekt kommer mottagarna inte att vara intresserade av den produkt du marknadsför oavsett hur bra det är. Genom att använda /data.mill kan marknadsförare säkerställa att uppgifterna är korrekta vilket ofta öppnar nya dörrar till både befintliga och potentiella köpare. Genom att analysera vad som köpts som ett resultat av dessa kampanjer kan marknadsförare sedan fortsätta att förfina sina erbjudanden, vilket gör det lättare att utveckla framtida precisionsmarknadsföringskampanjer för mycket skräddarsydda och i slutändan mer framgångsrik kommunikation, avslutar Segelberg.

För närvarande tillgängligt i Centraleuropa (Tyskland, Österrike och Schweiz) men snart tillgängligt även i övriga Europa.
| Ricoh på drupa 2016 |  
Ricoh kommer att visa en rad produkter och tjänster på drupa 2016 som gör att trycksaksleverantörer kan snabba på sin verksamhetsförändring. Lösningarna som ska visas öppnar nya möjligheter och vägar till ökad produktivitet och lönsamhet för visionära tryckproffs. Ricoh tar med Pro VC60000 till mässan. Världens största tryckmässa går av stapeln 31 maj - 10 juni på Messe, Düsseldorf, Tyskland, och Ricoh kommer återigen att finnas i hall 8a. Välkomna! Se filmen om Ricoh på drupa 2016: https://youtu.be/glySbg1C05U.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com