Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Redo för GDPR – EU:s dataskyddsreform?

Redo för GDPR – EU:s dataskyddsreform?

Av Edward Gower-Isaac, Vice President, Business Process Services, Ricoh Europe

Företag har drygt ett år på sig (13 månader) att anpassa sig till EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, även känd som GDPR. Men vad är egentligen GDPR och vilka utmaningar innebär den för europeiska företag?

Är du inte är bekant med den nya lagstiftningen som ska ersätta direktiv 95/46/EG och den svenska personuppgiftslagen kommer här en summering av det viktigaste innehållet:

  • Företag måste ha ett tydligt medgivande för att använda en mängd data
  • Företag kommer att behöva anställa en dataskyddsansvarig om affärsprocesser kräver lagring och hantering av vissa kategorier av uppgifter
  • ”Privacy by design” eller inbyggd integritet som det kallas på svenska måste introduceras i arbetsflöden
Detta är goda nyheter för konsumenter, men det är en komplex utmaning för många företag i Europa.

Utmaningar och påföljder
Du har säkerligen redan stött på ”cookie-lagen” som fokuserar på opt-ins, d.v.s. att samtycke krävs för användande av cookies på webbplatser. GDPR går mycket längre än så och företagens skyldigheter är stora.

Användare kommer t.ex. att kunna kräva att all information om dem tas bort, och de kan be om ett datautdrag med uppgifter om sig själva i ett portabelt format som kan överföras mellan databearbetningsenheter.

Påföljderna om företag inte följer den nya lagstiftningen är för stora för att ignoreras. Vägrar företag att följa lagstiftningen kan det innebära böter på upp till 20 miljoner Euro eller, 4 % av de totala intäkterna, som mest. Notera att det är intäkter och inte vinst som avgör nivån, vilket kan vara speciellt kännbart för mindre företag. Har ditt företag råd att ta en smäll på 4 % av intäkterna?

När måste företag agera och hur?
Lagen träder i kraft i hela Europa maj 2018 och den gäller för alla företag oavsett storlek. Även om det fortfarande ligger långt fram i tiden, bör stor hänsyn tas till komplexiteten kring GDPR.

Enligt Computer Weekly är 44 % av IT-proffsen omedvetna om de kommande reglerna. Och en separat undersökning från Dell antyder att 97 % av alla företag inte har någon plan för hur de ska hantera GDPR. Jag är bekymrad över att företags konstanta strävan att följa ny lagstiftning och regleringar leder till utmattning när en fråga som denna ska hanteras.

Med tanke på komplexiteten som omger nya arbetsflöden, är det dags att agera nu. Speciellt små och medelstora företag kan upptäcka att de är speciellt utsatta på grund av denna komplexitet. Företag i alla storlekar bör vända sig till erfarna partner och företag som säljer affärsprocesstjänster om de vill kunna hantera den här förändringsbenägna perioden.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press