Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

PayPal, Yamaha Motor och Amazon koras som vinnare av konsumenterna i Ricohs undersökning Triple R

Ricoh Sverige AB, Solna, 24 maj 2017
70 procent av de tillfrågade europeiska konsumenterna anser att de bästa varumärkena är de som behandlar dem som individer, visar en ny undersökning som beställts av teknikspecialisten Ricoh. Under¬sökningen som baseras på 3 600 konsumenters svar visar att konsumenter vill ha personligt riktade tjänster och företag måste se till att de har digitala lösningar på plats som kan hantera de alltmer krävande kundkraven. Företagen utmanas av konsumenterna att vara än mer lyhörda, personliga och effektiva i sin kommunikation.

Ricoh Europe har för undersökningen tagit fram en "Triple R"-betygskala där konsumenterna rankar hur varumärken/företag bygger kvalitetsrelationer med dem som konsumenter. De tre R:en återspeglar de tre steg undersökningen delats in i; Reach, Respond och Retain. Reach avser perioden innan köp och står för räckvidd, steg ett i kundresan. Respond avser det andra steget, själva köpet, och står för gensvar. Retain avser perioden efter köp och står för behålla, hur företag behåller kunden. Triple R.

Av verksamma konsumentvarumärken i Europa har dessa valts ut som vinnare i alla tre steg:


1. PayPal
11. Walt Disney
2. Yamaha Motor
12. BMW Group
3. Amazon.com
13. H&M
4. Apple
14. Marks & Spencer
5. Samsung Electronics
15. Nokia
6. Adidas
16. Carrefour
7. eBay
17. Philips
8. Microsoft
18. Pandora
9. Alphabet (Google)
19. Siemens
10. Sony
20. Facebook


Undersökningen visar också att 57 procent av konsumenterna är villiga att spendera mer på varumärken som gör att de känner sig värdefulla, vilket ytterligare betonar behovet av att företag kommunicerar med sina kunder på ett mer skräddarsytt sätt.

– Konsumenterna ser de varumärken som i undersökningen fått betyget Triple R som de högst rankade när det gäller att tillhandahålla snabb och skräddarsydd service. Behovet av optimerade interna processer och rätt teknik är helt nödvändigt för att kunna ge kunderna vad de vill ha. Undersökningen vi beställt visar att 57 procent av konsumenterna skulle spendera mer på varumärken som får dem att känna sig som högt värderade kunder. Detta förtydligar det faktum att affärstillväxt är intimt förknippat med att underlätta för interaktion och se till att konsumenter känner sig uppskattade, säger David Mills, CEO, Ricoh Europe.

Konsumenter vill att företag omvärderar var under en köpprocess de ägnar mest uppmärksamhet åt deras behov. 50 procent anser att företag bryr sig mest om sina kunder innan köp. 59 procent anser att företag tenderar att bara bry sig om sina pengar och inte nivån på vilken kundservice de tillhandahåller. 70 procent skulle föredra att företagen fokuserade mer på deras behov under och efter ett köp.

– Framgång i den digitala tidsåldern är beroende av att företag använder rätt digitala lösningar för att komma närmare kunden. Tidskrävande processer måste automatiseras så att medarbetare kan fokusera på uppgifter som ökar kundnöjdheten. Det är positivt för både företagen och dess kunder, och det driver en lönsam tillväxt. Rätt teknik tillsammans med skräddarsydda digitala processer är de mest kraftfulla verktygen för att tillfredsställa och behålla dagens konsumenter, fortsätter Mills.

Mer information om undersökningen finns här: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/triple-r/.

ANMÄRKNING:

En undersökning som inkluderar 3 600 konsumenter i 23 länder i Europa och Sydafrika har genomförts av det oberoende analysföretaget Censuswide på uppdrag av Ricoh Europe. Undersökningen har genomförts med kvantitativa och kvalitativa analysprocesser för att ge insikt i hur konsumenter vill att varumärken/företag ska interagera med dem i alla steg av köpprocessen/kundresan. Ricoh ger de varumärken som de europeiska konsumenterna har värderat högst i alla tre steg statusen "Triple R”.

  • Reach (räckvidd)enligt konsumenterna själva är tillgång till tredjepartsrecensioner och utskick med produktrekommendationer vid ett köpbehov högst värderat
  • Respond (gensvar)när konsumenter bryr sig mest om pris och valuta för pengarna, är öppenhet kring kostnader, villkor och en snabb och enkel köpsprocess viktigt
  • Retain (behålla)enligt konsumenterna själva uppskattar de mest användarvänliga lojalitetsprogram, incitament att handla igen och snabba svar på frågor

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press