Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Ny 3D-teknik gör det möjligt att förändra sjukvården anser 7 av 10 chefer

Europeiska vårdleverantörer anser att ny utskriftsteknik är nödvändig för att kunna möta ökade patientkrav och individanpassa behandlingar

Ricoh Europe, London, 11 juli 2018En ny studie på uppdrag av Ricoh Europe visar vilken stor påverkan nya tryckteknologier har på Europeiska hälso- och sjukvårdssystem, allt från minskade kostnader till individanpassad vård för kroniskt sjuka patienter. Enligt forskningen anser 68 procent av chefer inom sjukvården att ny tryckteknologi har potentialen att förändra den från grunden.

74% av vårdexperterna använder redan idag ny tryckteknik för att förbättra diagnoser och minska dödligheten, inkluderat de framsteg som gjorts inom områden som tillverkning av individanpassade proteser och läkemedel.

Dessutom säger 51% att man använder ny tryckteknik för att snabbt kunna producera t.ex. anpassade bentransplantantat och tandimplatat. Detta minskar avsevärt den tid patienterna behöver spendera på sjukhus och är avgörande för att minska återhämtningstiden.

David Mills, CEO, Ricoh Europe säger: "Genom att nyttja innovativ tryckteknik kan man klara av uppgiften att göra mer med mindre och göra det möjligt för Europas vårdleverantörer att fortsätta bedriva en högkvalitativ vård. Nya teknologier som utskrift av aquagelorgan innebär att kirurger nu kan öva på att suturera och avlägsna tumörer innan den verkliga operationen ska genomföras. Att skriva ut läkemedel lager för lager för att kunna rikta in sig mot specifika sjukdomar kan snart vara vardag.

Allt eftersom människans livslängd och förekomsten av kroniska sjukdomar ökar över hela Europa blir behandlingarna än mer komplexa, då dessa drabbar patienterna senare i livet. Som svar använder 65% av vårdgivarna nya trycktekniker för att skräddarsy tryckta material för de varierande behov som finnns hos bl.a. äldre och patienter på annan plats.

46 % av cheferna går så långt som att säga att de kommer få svårt att möta patienternas behov inom den närmaste femårsperioden om de inte investerar i 3D-teknik.

Mills tillägger: "Det är inte endast på grund av den senaste utvecklingen som sjukvårdssanläggningar kan dra nytta av framstegen inom ny tryckteknologi. Sjukvård är en administrationskrävande sektor. Genom att digitalisera sina system kan man minska pappersarbetet för att spara tid, minska kostnader och förbättra säkerheten. "

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/the-future-of-print/

Anm: Kvantitativ undersökning om åsikten hos 787 beslutsfattare inom sjukvården i Europa, beställd av Ricoh.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press