Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Kostnaden för otillräcklig teknologi är i genomsnitt 13 miljoner Euro för ett europeiskt medelstort företag

Ricoh Europe, London, 24 augusti 2017 – En ny studie från teknologispecialisten Ricoh Europe avslöjar storleken på missade intäkter på grund av otillräcklig teknologi för medelstora företag i Europa (MSB:s).  

Totalt 90 % av beslutsfattarna på företag i Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien identifierar brist på teknologi som en orsak till missade intäkter. Den genomsnittliga summan för eventuellt missade intäkter för respektive företag är 13 miljoner Euro1.  

Totalt sett uppskattade de europeiska medelstora företagen att 15 % av intäkterna missades på grund av otillräcklig teknologi. De tillfrågade ländernas procentuellt missade intäkter varierade enligt följande:   

    Italien    18 %
    Storbritannien    15 %
    Tyskland    18 %
    Frankrike    11 %
    Spanien    13 %

Den huvudsakliga anledningen till dålig teknologi var ineffektiv utveckling och utbildning. För 42 % av de tillfrågade var detta det huvudsakliga skälet. Andra skäl inkluderade tekniksäljare som inte erbjöd rätt produkter eller tjänster (33 %) och ungefär lika många trodde att deras IT-team inte identifierade nya och intressanta produkter och tjänster (32 %).  

Tydligt var att teknologin i sig och supporten runt dess installation och användning var huvudsakliga skäl, medan endast 12 % av MSB:s uttryckte att deras organisationer inte hade tillgång till teknologi på grund av ansträngda budgetar.  

Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Trots den omfattande mängd teknologi som finns tillgänglig för organisationer, är det tydligt att medelstora företag över hela Europa inte känner att de får ett bra värde av sina val. Förbättrad effektivitet och bättre samarbete och kommunikation mellan de anställda är centrala beståndsdelar för ett framgångsrikt företag. Vår undersökning gör det tydligt att teknologi-industrin har ett ansvar att hjälpa medelstora företag att realisera dessa fördelar fullt ut.” 

Europas MSB:s har skäl att vara glada. 79 % uppnår eller överskrider försäljningsmålen vid halvårsskiftet. Nästan alla företag som tillfrågades kände att teknologi hade bidragit till framgång, med bättre samarbete mellan de anställda som den enskilt största anledningen till framgång (59 %) följt av att hjälpa till att spara pengar (53 %).  

För de företag som inte hade nått sina mål, var den enskilt största anledningen den makroekonomiska miljön (33 %). 

För mer information, se www.ricoh-europe.com.  

1  86,92 miljoner Euro (genomsnittlig årlig vinst) / 100 * 14,99 (genomsnittlig uppfattad missade intäkter på grund av otillräcklig teknologi) = 13 miljoner Euro

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press