Kostnaden för otillräcklig teknologi är i genomsnitt 13 miljoner Euro för ett europeiskt medelstort företag
24.08.2017

Kostnaden för otillräcklig teknologi är i genomsnitt 13 miljoner Euro för ett europeiskt medelstort företag

Ricoh Europe, London, 24 augusti 2017 – En ny studie från teknologispecialisten Ricoh Europe avslöjar storleken på missade intäkter på grund av otillräcklig teknologi för medelstora företag i Europa (MSB:s).  

Totalt 90 % av beslutsfattarna på företag i Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien identifierar brist på teknologi som en orsak till missade intäkter. Den genomsnittliga summan för eventuellt missade intäkter för respektive företag är 13 miljoner Euro1.  

Totalt sett uppskattade de europeiska medelstora företagen att 15 % av intäkterna missades på grund av otillräcklig teknologi. De tillfrågade ländernas procentuellt missade intäkter varierade enligt följande:   

    Italien    18 %
    Storbritannien    15 %
    Tyskland    18 %
    Frankrike    11 %
    Spanien    13 %

Den huvudsakliga anledningen till dålig teknologi var ineffektiv utveckling och utbildning. För 42 % av de tillfrågade var detta det huvudsakliga skälet. Andra skäl inkluderade tekniksäljare som inte erbjöd rätt produkter eller tjänster (33 %) och ungefär lika många trodde att deras IT-team inte identifierade nya och intressanta produkter och tjänster (32 %).  

Tydligt var att teknologin i sig och supporten runt dess installation och användning var huvudsakliga skäl, medan endast 12 % av MSB:s uttryckte att deras organisationer inte hade tillgång till teknologi på grund av ansträngda budgetar.  

Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Trots den omfattande mängd teknologi som finns tillgänglig för organisationer, är det tydligt att medelstora företag över hela Europa inte känner att de får ett bra värde av sina val. Förbättrad effektivitet och bättre samarbete och kommunikation mellan de anställda är centrala beståndsdelar för ett framgångsrikt företag. Vår undersökning gör det tydligt att teknologi-industrin har ett ansvar att hjälpa medelstora företag att realisera dessa fördelar fullt ut.” 

Europas MSB:s har skäl att vara glada. 79 % uppnår eller överskrider försäljningsmålen vid halvårsskiftet. Nästan alla företag som tillfrågades kände att teknologi hade bidragit till framgång, med bättre samarbete mellan de anställda som den enskilt största anledningen till framgång (59 %) följt av att hjälpa till att spara pengar (53 %).  

För de företag som inte hade nått sina mål, var den enskilt största anledningen den makroekonomiska miljön (33 %). 

För mer information, se www.ricoh-europe.com.  
1  86,92 miljoner Euro (genomsnittlig årlig vinst) / 100 * 14,99 (genomsnittlig uppfattad missade intäkter på grund av otillräcklig teknologi) = 13 miljoner Euro

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com