Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Hur kommer ditt arbete att se ut om fem år?

world of change

Av David Mills, CEO, Ricoh Europe

Teknik som är lättillgänglig för den stora massan revolutionerar branschen för finansiella tjänster, additiv tillverkning (3D) håller på att förändra produktutvecklingsindustrin helt och hållet, och de första självkörande bilarna förväntas på våra vägar redan 2020. Teknikutveckling driver förändringar i snabb takt – och det gäller även våra arbetssätt.

Arbeta i en värld som förändras
I en ny undersökning som har utförts på uppdrag av Ricoh avslöjas att Europas arbetskraft förväntar sig att det är digitalisering och automatisering som kommer att påverkar mest i år. Framsteg inom teknik, som artificiell intelligens och analyser av stora datamängder (big data) kommer att förändra både våra affärsmodeller och våra roller. Inom marknadsföring och ekonomi kan snabba dataanalyser hitta insikter som tidigare inte var möjligt. Inom logistiken kan autonoma leveranskedjor och intelligenta varulager fördela lagerhållning efter efterfrågan. Samtidigt ersätter ledande återförsäljare budbilar med obemannade drönare. Ingen kan förneka att vi befinner oss i en värld full av förändring.

Medarbetare tror att digitaliseringen kommer att påverka våra arbetssätt mer än politik och ekonomisk osäkerhet och instabilitet. Många oroar sig för om deras kompetens kommer att vara relevant om fem år. Men snarare än att känna sig hotade ser 95 % av Europas anställda förändring som något positivt. 61 % vill ha teknik på arbetsplatsen för att förbättra produktiviteten, förenkla processer och för att få hjälp med att ta välgrundade beslut.

Tekniken står i centrum
Tillväxt kännetecknas av nytänkande. Med digitaliseringen i centrum i våra arbetsliv, är det viktigt att ny teknik fokuserar på att möjliggöra för anställda att göra sitt bästa. Vi kan förvänta oss att digitaliseringen kommer att påverka våra arbetssätt radikalt på tre olika plan:

  1. Hur vi samarbetar. Anslutningsmöjligheter är avgörande för innovation, särskilt eftersom team och arbetsgrupper blir alltmer globala. Kognitiva whiteboards gör det möjligt för globalt spridda teammedlemmar att tillsammans bygga idéer i virtuella mötesrum. Med artificiell intelligens och röstigenkänning i styrelserummen förbättrar vi vår förmåga att fatta välgrundade beslut snabbt. Videokonferenssystem kommer att vara självklara inom de närmaste åren. Att prata med en kollega på andra sidan jordklotet kommer att vara lika enkelt som att luta sig över skrivbordet för att prata med någon på kontoret.
  2. Automatisering av vardagssysslor. Detta görs redan av moderna framstående organisationer. Vi kan förvänta oss att back-office-processer kommer att vara automatiserade som standard om fem år. Dokumentintensiva arbetsuppgifter kommer att förändras från att vara pappersbaserade till en mer produktiv och kostnadseffektiv elektronisk hantering. Det ger en tydlig överblick över inkommande och utgående resurser och användare får mer tid till att fokusera på verksamhetens huvudmål.
  3. Mobila on-demand-tjänster en självklarhet. Att förbättra servicen för digitalt kunniga medarbetare och kunder genom att kombinera enkel användning och kraftfull teknik kommer att vara högsta prioritet för många företag det kommande året. Med mobila enheter allt mer allmänt förekommande ser vi en enorm tillväxt i tillämpningar som syftar till att förenkla användarupplevelsen. Mobil utskrift, till exempel, gör det möjligt att skriva ut var som helst, från vilken enhet som helst, med valfri skrivare. Allt detta utan stationär dator eller USB.
Företagsledare som vill vara framgångsrika om fem år måste ha en tydlig strategisk tanke för att få ut så mycket som möjligt av innovativ ny teknik. Viktigast av allt, de måste anstränga sig för att ge sina anställda de verktyg de behöver för att vara mer flexibla, effektiva och kreativa med sin tid. Att sätta människan i centrum för förändring tillåter dem att göra det mesta av de möjligheter digitaliseringen skapar.

Mer information finns här http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/world-of-change/.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press