Företag bortser från 113 miljarder euro i ekonomiskt uppsving från hybridarbete
18.05.2023

Företag bortser från 113 miljarder euro i ekonomiskt uppsving från hybridarbete

Endast hälften av företagen har infört hybridarbete och går miste om tillväxtmöjligheter

Ricoh Europe, London, 18 May 2023  – Europeiska företag fortsätter att inte utnyttja hybridarbetets fulla potential, enligt en ny analys från Ricoh Europe.

Undersökningen, genomförd av Opinium och analyserad av CEBR på uppdrag av Ricoh Europe, har undersökt 6 000 arbetstagare och 1 500 beslutsfattare över hela kontinenten*. Företagsledare säger att arbetstagare i genomsnitt är 4% mer produktiva i en hybridmiljö, vilket motsvarar ytterligare 113 miljarder euro till den europeiska ekonomin jämfört med arbetsmetoder före pandemin.

Men denna potentiella tillväxt – som är en följd av ökad produktivitet kopplad till förbättrad arbetstillfredsställelse och minskad pendlingstid – har inte förverkligats, eftersom endast hälften (53%) av företagen har arbetstagare i ett hybridssystem. Om företagen som avser övergå till hybridarbete accelererade sina planer, skulle det kunna lägga till 9 miljarder euro till Europas ekonomi enligt CEBR.

Företag löper risken att hämma framtida tillväxt om de ignorerar den potentiella produktivitetsökningen kopplad till hybridarbete. Dessutom har möjligheten att arbeta flexibelt och bättre hantera personliga och professionella åtaganden tydliga fördelar för arbetstagarnas välbefinnande och tillfredsställelse. Forskning från Academic research tyder på att detta positivt påverkar att behålla och attrahera talanger, med en minskning av personalomsättningen med 35% för de som kan arbeta hemifrån två dagar i veckan.

Trots detta vill över hälften (52%) av beslutsfattarna införa en obligatorisk återgång till kontoret på heltid, trots att majoriteten av arbetstagarna (76%) säger att de föredrar någon form av hybridarbetssätt framför enbart distansarbete eller enbart arbete på kontoret. Organisationer riskerar att skada sin konkurrenskraft som arbetsgivare genom att ignorera friktionspunkter på arbetsplatsen som många arbetstagare fortfarande upplever.

För hybridarbetets långsiktiga framgång måste organisationer utrusta arbetsplatserna för en sömlös upplevelse och införa verktyg och teknik som behövs för att underlätta effektiv kommunikation mellan kollegor på kontoret och på distans. Utan en genomtänkt strategi för att genomföra hybridarbete kommer organisationer att gå miste om de tillhörande produktivitets- och ekonomiska fördelarna.

Nicola Downing, VD för Ricoh Europe, säger: "Att stödja människor att arbeta flexibelt kommer att hjälpa företag att tillgodogöra sig betydande ekonomiska vinster samtidigt som de skapar en gladare och mer tillfredsställande arbetsstyrka. Men en hybrid arbetspolicy är meningslös utan att implementera den teknik som krävs för att underlätta samarbete mellan kollegor och kunder, oavsett var de befinner sig.”

"Kontoret förblir en väsentlig miljö för socialt samarbete och för att bygga en stark arbetskultur. Men utrymmena måste utformas med tanke på idéutbyte och kreativitet, med digitala funktioner som är nödvändiga för att säkerställa enkel kommunikation även med dem som arbetar på distans.”

"I en tuff arbetsmarknad är det helt enkelt inte ett alternativ att ignorera anställdas frustrationer på arbetsplatsen."

För mer information besök www.ricoh-europe.com/insights

* Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com