02.05.2024

Flexibel frustration: forskning från Ricoh Europe visar att hybridtekniken fortfarande inte håller måttet

  • Bara 30% av de europeiska medarbetarna säger att de har all nödvändig teknik för att kunna samarbeta sömlöst med andra kollegor
  • Mer flexibla arbetsförhållanden, inklusive teknik och utrustning, anges som främsta skäl till att överväga att lämna sin tjänst inom de närmaste 12 månaderna
  • Ändå medger nästan en fjärdedel (24%) av beslutsfattarna inom närlingslivet att deras samarbetsteknik inte lever upp till branschstandarden, vilket gör det svårt för medarbetarna att utföra sina dagliga arbetsuppgifter  

Ricoh Europe, London, den 2 maj 2023 – Enligt ny forskning från Ricoh Europe saknar majoriteten av organisationerna den teknik som krävs för att stödja flexibelt arbete, och endast 30% av medarbetarna säger att de har all teknik som krävs för att samarbeta sömlöst med andra kollegor. 

Flexibel frustration: forskning från Ricoh Europe visar att hybridtekniken fortfarande inte håller måttet

Undersökningen, som utfördes av Opinion Matters på uppdrag av Ricoh Europe, omfattade 7 000 medarbetare och 1 800 beslutsfattare i hela Europa*. Undersökningen visar att flexibelt arbete fortfarande är en topprioritet för europeiska anställda, där medarbetare anger mer flexibla arbetsförhållanden, inklusive möjligheten att planera och schemalägga för att säkerställa att deras behov på arbetsplatsen tillgodoses före arbetsdagen (skrivbord, plats, arbetsplatsteknik), som den främsta anledningen till att de överväger att lämna sin tjänst under de kommande 12 månaderna.

Trots att medarbetarna värdesätter att arbeta flexibelt saknar många fortfarande de grundläggande verktygen för att göra det. En femtedel (20%) av medarbetare har inte tillgång till viktiga samarbetsprogram som Microsoft Teams och Zoom, medan 29% inte har tillgång till någon samarbetshårdvara/hybrid mötesteknik (t.ex. AV-teknik som videokonferenser), trots att det finns en efterfrågan på detta.

Företagsledare är medvetna om problemet och knappt en fjärdedel (24%) medger att deras samarbetsverktyg inte lever upp till branschstandarden, vilket gör det svårt för medarbetarna att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Men trots att de tekniska lösningarna är oförändrade är det bara 17% av beslutsfattarna som anger att en förbättrad medarbetarupplevelse är en strategisk prioritering för det kommande året. 

Undersökningen belyser också hur företagsledare bör sätta medarbetarnas tillfredsställelse och upplevelse högst upp på agendan i år. Detta börjar med flexibelt arbete, eftersom nästan en fjärdedel (24%) av de tillfrågade medarbetarna säger att ett viktigt sätt att öka deras tillfredsställelse på jobbet är att inte tvingas arbeta på kontoret, utan att få rätt teknik för att kunna arbeta där det passar dem. 

Nicola Downing, CEO för Ricoh Europe, säger: ”Organisationer har haft flera år på sig att anpassa sig till flexibla arbetsmetoder, så det är förvånande att många fortfarande ligger efter när det gäller att tillhandahålla även den mest grundläggande tekniken som underlättar samarbete och kommunikation. Med tanke på de stora fördelarna med flexibelt arbete måste företagen prioritera de verktyg och den teknik som behövs för att få ut det bästa av sina medarbetare och behålla de bästa talangerna. Men att anamma dessa förändringar handlar inte bara om att behålla konkurrenskraften, utan också om att värdesätta och investera i glädje och tillfredsställelse hos de människor som driver organisationens framgång.”

| Om undersökningen |

Metod för medarbetarundersökningen

Undersökningen genomfördes av Opinion Matters bland ett urval av 7 000 respondenter som är kontorsanställda på företag med 1 – 1000+ medarbetare i Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Italien. 

Uppgifterna samlades in mellan den 9 februari 2024 och den 21 februari 2024. Opinion Matters följer och anställer medlemmar i Market Research Society och följer MRS uppförandekod och ESOMAR-principer. Opinion Matters är också medlem i British Polling Council.

Beslutsfattares undersökningsmetodik

Undersökningen genomfördes av Opinion Matters bland ett urval av 1.800 respondenter som är chefer eller högre och som är beslutsfattare för inköp av IT, fastighetsförvaltning, HR och ekonomi, inom företag som har 1 – 1000+ medarbetare exklusive enskilda näringsidkare (18 år och äldre) i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Italien. 

Uppgifterna samlades in mellan den 9 februari 2024 och den 21 februari 2024. Opinion Matters följer och anställer medlemmar i Market Research Society och följer MRS uppförandekod och ESOMAR-principer. Opinion Matters är också medlem i British Polling Council.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2024 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 348 miljarder yen (ca 15,5 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att ge människor möjlighet att förverkliga sig själva genom arbete genom att förstå och förändra hur människor arbetar så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2024 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope