Europas medelstora företag ber lagstiftare se till deras behov
17.10.2016

Europas medelstora företag ber lagstiftare se till deras behov

Ricoh, Stockholm, 17 oktober 2016
Europas medelstora företag önskar ett ökat stöd från stat och andra långivare. 70 procent anser att de lider av "mellanbarnsyndrom", enligt ny forskning som utförts på uppdrag av Ricoh Europe.
De känner sig inte bara utestängda från avsättningar till uppstartsbolag och småföretag, många saknar förmågan stora företag har att kunna hantera komplex och kostsam reglering. För att kunna konkurrera effektivt vill 76 procent av de medelstora företagen att lagstiftarna ska skapa en miljö där de lättare kan förverkliga sina tillväxtambitioner, vilket skulle resultera i en starkare europeisk ekonomi.

Undersökningen visar att 67 procent av de medelstora företagen kämpar för att konkurrera med nya aktörer och stora företag. 71 procent säger att de utsätts för större risker att misslyckas på grund av finansieringssvårigheter.

– Europas medelstora företag är fulla av energi, både när det gäller tillväxt och ambition. Regeringar, myndigheter och långivare måste överväga hur de bäst stödjer dessa dynamiska företag till förmån för den bredare ekonomin. Ett stort antal medelstora företag vill använda ny teknologi, lansera nya tjänster och anställa fler talanger. Om regleringar och politik fortsätter att hålla dem tillbaka kommer Europas medelstora företag att känna att det är näst intill omöjligt att bli nästa teknik- eller storföretag, säger David Mills, CEO, Ricoh Europe.

Undersökningen visar att de medelstora företagen har ett antal prioriteringar de kommande två åren. De tre främsta är att de vill lansera nya produkter eller tjänster (30 procent), hantera tillväxt (28 procent) och använda innovativ teknik (28 procent).

– Europas 75 000 medelstora företag står för 30 procent av de årliga intäkterna från europeiska företag. Regeringar och långivare måste arbeta hand i hand med företagen för att främja tillväxt och innovation i Europa. Detta är helt avgörande för att Europa även fortsättningsvis ska kunna vara en global ledare inom innovation och förbli konkurrenskraftig gentemot etablerade och framväxande ekonomier, avslutar Mills.

Mer information om undersökningen finns här.
http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/middle-child-syndrome/
Obs! Definitionen för ett medelstort företag som används i den här undersökningen är ett företag med 50-500 anställda, och med intäkter mellan 2,5 och 100 miljoner £.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com