Europeiska medarbetare identifierar digitala möjligheter som en huvudsaklig lösning på produktivitetsbortfall
05.09.2017

Europeiska medarbetare identifierar digitala möjligheter som en huvudsaklig lösning på produktivitetsbortfall

Mer än en tredjedel anser att deras företag kommer att nå sina mål inom 5 år om inga ändringar genomförs
Ricoh Europe, London, 05 september 2017 – Europas arbetskraft ropar efter en innovativ teknologi och digitala lösningar som ska kunna öka deras produktivitet, enligt en undersökning som beställts av Ricoh Europe.

65 % av de 3 600 medarbetare som svarat på enkäten säger att automationsteknologi kommer göra att de blir mer produktiva, samtidigt som 52 % håller med om att artificiell intelligens kommer att ha en positiv inverkan på deras arbetsroll.

Medarbetarna ser e-post (41 %) och möten (37 %) som de två största tidstjuvarna under en arbetsdag. De är till och med större tidstjuvar än att pendla till jobbet (29 %). Dock är förkrossande 98 % positiva till att ny teknik ska kunna ge dem möjlighet att arbeta på ett smartare sätt. Detta inkluderar en mer direkt dataåtkomst (44 %), möjlighet att jobba hemifrån oftare (42 %) och att kunna minimera repetitiva arbetsuppgifter (41 %).

Daniel Scandurra, Director IT Infrastructure Services, Ricoh Sverige AB säger: “Det vi hör från medarbetare är samma sak som bekymrar ledningar över hela världen gällande den makroekonomiska produktiviteten. För mycket av arbetsdagen går åt till uppgifter och processer som skulle kunna automatiseras eller effektiviseras. Genom att frigöra denna tid, kommer teknologi göra att medarbetarna arbetar smartare och hjälpa dem att fokusera på att skapa mervärde till deras företag.”

Medarbetarna oroar sig för att en bristande teknologisk investering kommer att orsaka problem för företaget i framtiden. 36 % anser att om investeringar inte görs kommer företaget att misslyckas med att nå sina mål inom 5 år. Dessutom anser 46 % att deras konkurrenter redan har ett teknologiskt försprång.

Undersökningen avslöjar också att medarbetare uppfattas som avtrubbade från motivationskampanjer från ledningen. 72 % anser att den seniora ledningen endast introducerar ny teknologi om det hjälper dem att spara pengar, istället för att stärka medarbetarna.

Daniel Scandurra säger även: “Företagens beslutsfattare borde fundera långsiktigt och holistiskt på kostnaderna för sina kärnverksamheter. Att skära ner på investeringar kan ge ett kortfristigt kapitaltillskott, men fördelarna med en ökande produktivitet är ett löfte om stor återbäring under flera år.”

Mer information finns här.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com