Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Detaljhandel och utbildningsinstitutioner avslöjade som de värsta ”skräppostförbrytarna”

Ricoh, 16 mars 2016 – Tre fjärdedelar av den kommunikation som skickas av detaljhandeln och utbildningsinstitutioner i Europa är irrelevant, enligt en undersökning utförd på uppdrag av Ricoh Europe.

Undersökningen ställde frågor till konsumenter i 22 länder om det kommunikationsmaterial de får från företag och organisationer. Majoriteten av de tillfrågade (76 %) sa att materialet som skickades till dem av detaljhandeln var irrelevant, medan 75 % sa samma sak om innehållet från utbildningsinstitutioner som skolor, högskolor och universitet.

Ricoh ställde frågor om kommunikation som skickas från företag och organisationer inom sju olika näringsområden. De som presterar bäst enligt undersökningen är finanssektorn och organisationer inom den offentliga sektorn. 39 respektive 42 procent av de tillfrågade tycker att kommunikationen från dessa aktörer normalt sett är relevant för dem. Men det innebär att det inte finns någon sektor från vilken majoriteten av konsumenterna anser att kommunikationen är relevant.

 NrSektorer rangordnade efter irrelevant kommunikation
1.Detaljhandel
2.Utbildning
3.Telekommunikation
4.Hälso-/Sjukvård
5.Allmännytta
6.Finanssektor
7.Offentlig sektor
En flod av skräppost och spam gör att konsumenter misstror företag angående hur de hanterar personuppgifter. Detaljhandeln var den näringsgren som hade lägst förtroende för sin personuppgiftshantering. Tre fjärdedelar av konsumenterna (74 %) sa att de inte litar på detaljhandeln. De sektorer som har fått störst förtroende för sin hantering av personuppgifter var den offentliga sektorn, finanssektorn och vårdsektorn. Cirka hälften av konsumenterna har förtroende för dem (50, 49 respektive 48 %). Kanske är det inte en tillfällighet att dessa sektorer även har rigorösa regler om hur kundinformation ska hanteras och användas.

Problemet med skräppost är att det påverkar företagets resultat. Nästan en femtedel av konsumenterna (18 %) säger att de har vänt sig till någon annan efter att de har fått spam med irrelevant material från företag och organisationer. Dessutom säger 63 % av de tillfrågade att de vill spendera mindre hos de företag som spammar.

– Företag och organisationer måste inse problemet med skräppost. För närvarande blir människor överhopade av material som är dåligt riktat mot målgrupperna och som urholkar förtroendet, fjärmar potentiella kunder och därmed också hotar företagets intäkter. Skräppost har en genuint negativ inverkan på affärsverksamheten, säger Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB, och fortsätter:

– Detaljhandelns och utbildningsinstitutioners dåliga resultat tror vi är ett resultat av deras respektive hårt konkurrensutsatta marknader. Detaljhandeln slåss mot online-shopping som ändrar kundernas beteende och pressar priserna, medan utbildningsinstitutioner i ökad grad konkurrerar om studenterna i en tid då statliga bidrag minskar. Som svar på den press de utsätts för verkar de skicka ut mer kommunikationsmaterial för att generera en kortsiktig vinst, men de måste vara betydligt mer målgruppsinriktade för att undvika att skada sina långsiktiga kundrelationer, fortsätter Christerson.

Vad företag och konsumenter i Europa säger om marknadskommunikationen:
  • ”Att rikta kommunikationen är definitivt den stora nyckeln i framtiden. Vi måste hitta nya sätt att närma oss våra kunder, mestadels genom teknologi” – Marknadschef, detaljhandel, Nederländerna
  • ”Den retar mig och det blir bara värre. Det känns som om jag inte kan komma undan. Den finns överallt där du går. Det finns alltid någon sorts kommunikation som du faktiskt inte behöver” – Tina, konsument, Tyskland
  • ”Det finns många aktörer och många valmöjligheter på marknaden. Så om du inte tillhandahåller vad de (kunderna) vill ha så går de med all säkerhet till någon annan.” – e-handelschef, detaljhandel, Storbritannien
Mer information finns här.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press