Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Europeiska företag lämnar arbetstagarna i sticket i det teknologiska kunskapsracet

Mer än två tredjedelar av de anställda önskar få mer utbildning i digitala tekniker från sina arbetsgivare

Ricoh Europe, London, 03 oktober 2017 – Enligt en undersökning på uppdrag av Ricoh Europe vill europeiska arbetstagare använda en mer innovativ digital teknik i sitt arbete men erkänner att de saknar kunskap om hur de kan använda den effektivt.

Nästan 40 % av de 3 600 arbetstagare som deltog i undersökningen säger att avsaknaden av kunskap förhindrar ny teknologi att vara till nytta. 67 % vill att arbetsgivaren ska lägga mer krut på utbildning medan endast 27 % anser att deras företag investerar tillräckligt mycket på det.

Daniel Scandurra, Director IT Infrastructure Services, Ricoh Sverige AB säger: ”Det är en stor hype i Europa just nu vad gäller digitala möjligheter och den inverkan det har på produktiviteten. Medan AI och automation omvandlar sättet som vi arbetar på, kommer bristen på utbildning att drastiskt minska avkastningen på investerat kapital. Företag måste tänka på personen som ska använda den nya tekniken. Att ett företag lägger mycket pengar på infrastruktur kommer inte hjälpa dem om de inte uppmuntrar sina anställda att utvecklas och skaffa sig rätt kunskaper”.

Talande nog anser 34 % av arbetsgivarna, att de fortfarande inte känner att de har rätt utrustning för att använda de vanligaste mjukvaru- och hårdvarulösningarna på rätt sätt – såsom Microsoft Office, multifunktionsskrivare och datorer – för att inte tala om nyare teknologier som komplex processautomation.

Dessutom oroar man sig över den växande generationsklyftan. 70 % instämmer i att yngre medarbetare har bättre förutsättningar för att arbeta med olika nya teknologier. Det resulterar i att 33 % oroar sig för att de snart kommer att stå utan jobb.

Daniel tillägger: ”Trots rubriker om att robotar kommer att ersätta människan ser europeiska arbetstagare teknologin som ett sätt att utföra arbete med högre värde, inte något som ska ersätta dem. Att förbättra arbetstagarnas självförtroende i att använda ny teknologi är dock ingen allomfattande process. För att lyckas med att göra arbetsplatsen digital behövs olika färdiga kunskaper och flera olika behov måste tillgodoses. Att få med sig och engagera arbetstagarna i varje steg är grundläggande.”

Mer information finns här.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press