Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

9 av 10 ledare inom högre utbildning anser att ny utskriftsteknologi är avgörande för studenters framgång och utveckling

Ricoh Europe, London, 28:e juni 2018– Europas ledare inom högre utbildning säger att nya utskriftsteknologier har en viktig plats i kursplaner över hela kontinenten.

I en ny studie utförd av Ricoh Europe, uppger 88 % att de nya kunskaper studenterna får genom användandet av digital framställning och 3D-utskrifter är grundläggande för att de ska lyckas med sina utbildningar och som förberedelse inför det kommande arbetslivet.  

David Mills, CEO på Ricoh Europe, säger: ”Digital framställning och 3D-utskrifter erbjuder möjlighet att illustrera komplexa begrepp inom många olika ämnen. I takt med att samarbetet mellan människor och maskiner fortsätter att utvecklas och tekniska möjligheter integreras i inlärningsprocesser, bidrar detta till att de färdigheter som behövs hos framtidens arbetskraft faller sig naturligt för dagens studenter.” 

Dessa färdigheter är framför allt viktigt inom prototypframställning och designutveckling i textil-, medicin-, bil- och maskinindustrin – till exempel avancerade turbiner eller komplexa maskin-komponenter. 65 % av de tillfrågade säger att 3D-utskrifter blir allt viktigare inom STEM-utbildningar. För att kunna göra detta har 84 % av utbildningsinstituten investerat i, eller planerar att investera i, implementering av ”Maker Education” och kreativ inlärning – utskriftsteknologier som hjälper studenter att framställa och personifiera objekt som stöd i deras inlärning – inom de kommande två åren. 

För att locka framtida studenter, i olika åldrar och med olika bakgrund, använder institutioner sig av nya utskriftsteknologier för att kunna skräddarsy utbildningen och ge flexibla inlärningsmöjligheter. 66 % säger att en investering i ny utskriftsteknologi är en nyckel för att kunna attrahera nya studenter och öka deras tillfredsställelse med sin institution och utbildning. Många gör kursinnehåll och resurser mer lättillgängliga och flexibla genom att tillhandahålla individanpassat kursmaterial (48 %) som går att skriva ut på begäran var som helst ifrån (43 %).  

Mills tillägger: ”Ökande studieavgifter runt om stora delar av Europa påverkar den roll som institutioner har i grunden. Uppmuntrade till att agera mer som “tjänsteleverantörer”, måste universitet och högskolor ständigt höja ribban både vad gäller studenternas tillfredsställelse och sin tillgänglighet. Att använda utskrifter på nya sätt för ett mer diversifierat kursutbud och skräddarsydd kursplan håller på att bli mer och mer avgörande.” 

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.  

Anm: Kvantitativ undersökning av uppfattningen hos 787 beslutsfattare inom högre utbildning över hela Europa beställd av Ricoh. 

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press