Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

7 av 10 företagsledare inom detaljhandeln säger att 3D-teknik ger gladare och mer nöjda kunder

Efterfrågan på individualisering, bättre kvalitet och snabbare slutförande driver investeringar i nya utskriftteknologier 

Ricoh Europe, London, 8:e augusti 2018 – Att tillfredsställa konsumentefterfrågan på snabbt slutförande och anpassningsbarhet; en ny studie utförd på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar den avgörande roll som företagsledare inom detaljhandeln ser att ny utskriftsteknologi spelar för att kunna uppnå konkurrenskraftiga fördelar. 73 % av de tillfrågade i studien anser att investeringar i 3D-teknik, även kallat additiv tillverkning, har en direkt inverkan på en högre kundnöjdhet.

Enligt undersökningen rapporterar 84 % av företagsledarna inom detaljhandeln en ökande kundefterfrågan på kortare leveranstider och 74 % säger att kunderna efterfrågar mer individanpassade produkter allt oftare. Med det i åtanke anser 68 % att nya utskriftsteknologier är nyckeln till differentiering för deras verksamhet.

David Mills, CEO för Ricoh Europe säger: ”I den mobila konsumentens tidsålder är det viktigare än någonsin att kunna leverera rätt produkt till kunden i rätt tid. Traditionella detaljhandlare står inför sina digitala konkurrenter att leverera produkter på beställning och att individualisera dem efter kundernas personliga önskemål. Butiker som tvingas slå igen är en allt mer vanlig syn, vilket gör att företagsledare inom detaljhandeln vänder sig till utskrifter för att utveckla sina konsumtionserfarenheter, mer effektivt kunna slutföra sina beställningar och att konkurrera om kundernas lojalitet.”

För att hålla sig à jour med kundernas ändrade preferenser planerar 68 % av de tillfrågade att investera i 3D-teknik inom de kommande två åren. 60 % anser uttryckligen att 3D-utskrifter kommer att göra deras produktframställning snabbare. Dessutom anser 73 % att nya utskriftteknologier kommer hjälpa dem att maximera nya marknadsmöjligheter.

Mills tillägger: ”Att kunna överbrygga luckan mellan digitala och fysiska objekt gör att nya teknologier såsom 3D-utskrifter förenklar sättet hur saker tillverkas, lagerhålls och levereras. När tillverkning på beställning lokaliseras mer och mer, kommer affärsuppgörelsernas karaktär ändras i takt med att varumärken lägger tryck på försäljning av ett obegränsat antal replicerbara 3D-produkter.”

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se.

Anm: Kvantitativ undersökning om åsikten hos 791 beslutsfattare inom detaljhandeln i Europa, beställd av Ricoh

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press