Total Green Office

Vår planet, vår strategi

Minskad miljöpåverkan i varje steg

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Miljöanpassade kontorslösningar

    Tree trunk.

    Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

Ända sedan vårt företag grundades har vi fäst stor vikt vid att försöka minska vår miljöpåverkan. Hållbarhetsstrategin genomsyrar hela företaget, från tillverkning och distribution till verksamhetsanläggningar och återvinning. Under årens lopp har vi utvidgat vår miljöstrategi till att omfatta alla intressenter för att höja medvetenheten och för att erbjuda påtagliga positiva ekologiska och ekonomiska effekter för både leverantörer och kunder.

Miljöanpassade kontorslösningar

Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

Överst på sidan

Miljöanpassade kontorslösningar

Wind turbine at sunset.
Hållbarhetsrådgivning

Läs mer om hållbarhetsprogrammet för optimerad energi- och resursförbrukning som neutraliserar koldioxidutsläppet från företagets dokument- och informationshantering.

Wind turbine and a man holding a clipboard.
Ekoteknik

Innovation leder till nyheter inom ekologi och teknik.

A wheat field during sunset.
Certifierad begagnad utrustning

Läs mer om Ricohs utbud av certifierade begagnade multifunktionsenheter.

Green leaf.
Bygg upp ett grönt kontor

Upptäck hur vi förverkligar miljöfördelar med våra gröna kontorslösningar

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan