Sustainability Management Services

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

I dagens företagsklimat lönar det sig verkligen att ta organisationens miljöpåverkan på allvar. Stigande energikostnader innebär större tryck på nettovinster, samtidigt som kunderna noga granskar sina leverantörers miljöhistorik. Därför har hållbara processer en direkt inverkan på din organisations resultat.

Ricohs Sustainability Management Services ger ett brett stöd som hjälper dig att implementera mer hållbara, effektiva driftprocesser och dokumentinfrastruktur.

Med vår expertis och stöd kan du mäta, visualisera och analysera miljöpåverkan för dina aktuella företagsprocesser. I nästa steg kan vi erbjuda målinriktade råd och lösningar som hjälper dig att optimera din verksamhet och utveckla nya policyer som sänker era driftskostnader avsevärt genom minskad energi- och pappersförbrukning.

Vi hjälper dig att hantera dina interna processer och begränsa dina koldioxidutsläpp genom att säkerställa att dina arbetsprocesser stöder initiativ som ren energi och hållbart skogsbruk. Vi visar hur du intygar dina miljöåtgärder formellt via certifiering enligt internt kända standarder.

För att säkerställa att du gör bestående förbättringar av dina verksamhetsprocesser kan vi även hjälpa dig att främja och säkra dina anställdas stöd med utbildning.

Kontakta oss om du vill diskutera hur du kan minska dina företagsprocessers miljöpåverkan och kostnader.

Lösningar

Sustainability Management Services
Total Green Office Solutions

Vårt Total Green Office-program ger många möjligheter att minska koldioxidutsläpp och ta kontroll över dina utskriftskostnader.

Överst på sidan

Relaterade länkar

  • Biologisk mångfald

    Solar panels and a wind farm under a blue sky.

    Bevara den biologiska mångfalden genom att bidra på företags- och samhällsnivå.