Short Rental Service

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Short Rental Service erbjuder våra kunder mångsidiga maskiner som uppfyller behoven av snabb dokumentproduktion.

Hållbara produkter som möter kortsiktiga behov

På dagens snabba marknad föredrar kunderna flexibla pay-as-you-go-modeller framför rigida leasingavtal. Ricohs Short Rental Service tillhandahåller våra kunder högkvalitativa, pålitliga maskiner som t.ex. hjälper dem vid:

 • Event som festivaler, utställningar och konferenser
 • Korta projekt som affärsfusioner och domstolstvister
 • Tillfälliga arbetslokaler som temporära kontor eller byggarbetsplatser

Ett flexibelt alternativ till långtidsleasing

Ricohs Short Rental Service är en skräddarsydd och problemfri lösning med snabb leverans och installation. Hämta vår broschyr och läs mer om Short Rental Service och några exempel på lyckade kundlösningar.

Fördelar

Ricohs Short Rental Service innebär ett problem mindre för tidspressade kunder som står inför ett plötsligt ökat behov av dokumentproduktion. Några av fördelarna:

 • Hållbara enheter
 • Inget långsiktigt åtagande
 • Prisvärt produktutbud
 • Totallösningar
 • Service dygnet runt, alla dagar vid behov
 • Datarensning
 • One-stop shop för papper och andra förbrukningsartiklar

Kundcase

Läs mer om hur Ricohs kunder har löst kortsiktiga behov av skanning, kopiering och utskrifter:

 • En festival i Holland har använt sig av Ricohs Short Rental Service sedan 2007 för att tillhandahålla kopiering för eventets arrangörer, personal och säkerhetspersonal.
 • Inför ett internationellt toppmöte korttidshyrdes enheter som användes av mötesdelegaterna under hela mötestiden.

Överst på sidan

Ring 020-734 734
vid frågor om Ricohs Short Rental Service

Överst på sidan