Outsourcing av dokumenttjänster

Outsourcing ger dig en lång rad mervärdestjänster som levereras internt.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Miljöanpassade kontorslösningar

    Tree trunk.

    Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

När du lägger ut dokumentarbetet på Ricoh får du en rad mervärdestjänster som inte ingår i konventionella dokumenttjänster. Genom att integrera era skrivare med verksamheterna i skrivar- eller postrummet eller med skannings- och arkiveringstjänsterna, alternativt en kombination av alla tre, kan vi också leverera avsevärda produktivitetsvinster och minska kostnaderna inom hela företaget.


När ni lägger ut dokumenttjänsterna på Ricoh omvandlar vi de dokumentintensiva verksamhetsprocesserna på ett sätt som möjliggör konsekvent kvalitet genom samtliga avdelningar. Det leder i sin tur till:

  • Bättre och långvariga kundrelationer

  • Ökad produktivitet och minskade driftskostnader då era medarbetare får mer tid att koncentrera sig på kärnverksamheten

  • Ett utökat utbud av tjänster som säkerställer effektivitet och flexibilitet

Överst på sidan

Outsourcing av dokumenttjänster

Man in an office sitting at a computer.
Repro/skrivarrum

Allt du behöver. Internt eller på beställning.

Office woman looking at notes on window
Skanning och arkivering

Vi ger dig effektivare spårning, sökning och bearbetning av dokument. Vi har större kapacitet än någonsin att erbjuda – och det sköts helt och hållet internt.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan