Introduktion till hanterade dokumenttjänster

Rätt information vid rätt tidpunkt.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Miljöanpassade kontorslösningar

    Tree trunk.

    Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

Mängden digital information som vi har tillgång till växer och växer. År 2020 kommer mängden digital information att ha ökat 30 gånger¹ . Med Ricohs Managed Document Services kan du vara säker på att alla medarbetare får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, i rätt form. Vi uppnår detta genom att granska informationens väg genom verksamheten:

  1. Indata
  2. Bearbetning
  3. Utdata

Undersökningar visar att de totala utgifterna för dokumentstyrning i Europa uppskattas till över 14 miljarder euro per år² . Men genom att samarbeta med Ricoh för en bättre hantering av indata, bearbetning och utdata kan kostnaderna minskas.
Vi följer en femstegsprocess där vi går från ökad förståelse till fullfjädrat partnerskap med ett smartare informationsflöde som resultat.


¹ The Digital Universe Decade – Are You Ready? maj 2010, IDC iView sponsrat av EMC.
² The Ricoh Document Governance Index (Ricohs dokumentstyrningsindex), framtaget av Coleman Parkes Research (oktober 2009)

 

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan