Tjänster & lösningar

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Målet - den bästa lösningen

Vi vill inspirera våra kunder och väcka idéer till positiv förändring i arbetssätt och processer.
Varje lösning vi erbjuder optimeras genom förändringsprojekt, utbildning, service och support.

För att hitta de mest effektiva, säkra och kompletta lösningarna krävs helhetsgrepp. Vår strukturerade arbetsmodell startar alltid med en förstudie som leder fram till väl genomarbetade rekommendationer. När vi fått kundens förtroende tar vi tillsammans stegen mot målet – den bästa lösningen.

Ring oss på 020-32 11 11 eller skicka ett mail till info@ricoh.se så kontaktar vi dig!

Överst på sidan

Våra tjänster och lösningar

 

Managed Document Services

Inbädda

Mängden digital information som vi har tillgång till växer och växer. År 2020 kommer mängden digital information att ha ökat 30 gånger. Med Ricohs Managed Document Services kan du vara säker på att alla medarbetare får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, i rätt form.

Ta reda på hur vi kan hjälpa er att optimera användningen av information inom organisationen.

Informationskapital handlar om att förvalta medarbetarnas sammantagna kunskap och erfarenhet.

 Men hur gör man för att dra nytta av medarbetarnas kunskaper, deras idéer och sätt att producera och dela information med varandra och verksamheten i stort?

Ta reda på hur vi kan hjälpa er att optimera användningen av information inom organisationen.

En studie bland obeorende paneuropeiska fokusgrupper, som utfördes av det ledande analysföretaget IDC visar att CIO:er inser behovet av att hantera information och dokument mer effektivt över olika affärsenheter. De är dock osäkra på hur det ska genomföras.

IDC förutspår att år 2020 kommer digital information att ha ökat med en faktor på 30, medan antalet globala IT-chefer som förväntas hantera denna information endast kommer att ha ökat med en faktor på 1,4. IDC säger även att en organisation med 1 000 kunskapsarbetare årligen förlorar $6 miljoner på att deras anställda behöver söka, skapa om och formatera om information.

Dra nytta av informationskapitalet

Kunskapscenter

 

Överst på sidan

Relaterade länkar

  • Miljöanpassade kontorslösningar

    Tree trunk.

    Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

  • Professionella tjänster

    Office people clipboard

    Hjälp att förbättra företagets effektivitet och produktivitet.