Kundtjänst

Omedelbar tillgång till viktiga dokument.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

 • Miljöanpassade kontorslösningar

  Tree trunk.

  Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

Bättre kundtjänst genom central dokumenthantering.

Översikt

Eftersom företag ofta har många olika dokument spridda över hela verksamheten, både i pappersform och digital form, kan personalen behöva lägga många timmar på att manuellt söka efter viktig information. Det leder till dålig kundtjänst och låg informationssäkerhet – och pengar som går till spillo på grund av att personalens produktivitet försämras.

Ricohs lösning innebär att fler än 300 olika filtyper omedelbart kan läsas in och sparas i en central digital databas och därefter användas. När kundtjänst har möjlighet att hämta information från flera källor kan de reagera snabbare och med utgångspunkt från den allra senaste informationen. Dessa nya och mer rationella rutiner sparar tid, förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna samt ökar informationssäkerheten i arbetsmiljön. Mindre tid läggs på att söka efter information och mer tid ägnas åt att vårda kundrelationer.

 • Svara snabbare på kundförfrågningar med tillgång till uppdaterad information.

 • Kommentera dokument och flytta dem mellan olika säkra elektroniska mappar på ett smidigt sätt.

 • Spara tid och jobba mer kostnadseffektivt genom att minimera den manuella indexeringen.

 • Sök i och visa fler än 300 olika filformat.

 • Förbättra säkerheten, efterlevnaden och miljöarbetet.

Customer Services image 

Överst på sidan

Relaterat

 • Office people smiling looking right
  Avtalshantering

  Skapa enklare och snabbare metoder för att söka genom och hämta dokument.

 

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan