Application Services

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Ricohs programvaror, konsult- och supporttjänster hjälper dig att förbättra alla aspekter av din dokumentmiljö och levererar mätbara förbättringar till verksamhetens resultat.

Våra konsulter hjälper dig att identifiera optimala applikationslösningar för dina informationsflöden, med hänsyn till din verksamhets unika prioriteringar, förhållanden och utmaningar. Vår erfarna leveransgrupp ger sedan praktisk support för att säkerställa att programvaror och lösningar når sin fulla potential och införlivas sömlöst i dina processer.

När din lösning är på plats har du flexibilitet att bestämma hur den hanteras och stöds; antingen med dina interna resurser eller med hjälp från våra erfarna servicegrupper.

Se hur Application Services kan förbättra dina dokumentprocesser.

Dokument- och informationshantering

Office people clipboard
Dokumentstyrning

Förenkla hantering, övervakning och kontroll över er dokumentinfrastruktur för att maximera effektiviteten och sänka kostnaderna.

Office woman looking at notes on window
Accounts Payable

Här finns en lösning för hantering av elektroniska dokument som innebär att leverantörsfakturor kan läsas in, bearbetas centralt, godkännas och arkiveras på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Woman on phone
Kundfordringar: arkivering

Effektivare kundtjänst genom snabb, centraliserad fakturaarkivering som är lättillgänglig och som visar exakta kopior av det som har skickats ut till kund.

Man and woman in a meeting.
Avtalshantering

Sökfunktioner och central elektronisk arkivering för enklare dokumentåtkomst och bättre informationssäkerhet bidrar till högre effektivitet och nöjdare kunder.

Woman standing at an office window holding a folder.
Kundtjänst

Omedelbar tillgång till viktiga dokument förbättrar kundservicen.

Black and white bar graph on paper.
Kostnadskontroll

Bättre kostnadshantering med snabb och noggrann elektronisk bearbetning.

Office woman using mobile device
Enhetshantering

Bättre kontroll över er utrustning genom integrerade hanteringsverktyg och övervakning.

Man in an office sitting at a computer.
Säkerhetslösningar

Bättre informationssäkerhet

Överst på sidan

Relaterade länkar

Hur kommer du arbeta i framtiden?

Ricoh & The Economist Intelligence Unit - How will you work tomorrow?

Ta reda på hur Ricoh & Economist Intelligence Unit förutspår att företag kommer att ha förändrats 2020