Offentlig sektor

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Govt stat imageOrganisationer inom den offentliga sektorn har som mål att erbjuda föredömliga offentliga tjänster till både företag och medborgare, samtidigt som de möter betydande utmaningar. Från ett ständigt föränderligt ekonomiskt klimat till trycket att strömlinjeforma affärsprocesser, ligger fokus på att:


  • Skydda data- och informationssäkerhet 
  • Klara hållbarhetsmålen 
  • Anpassa sig efter förändrade strukturer och arbetssätt 
  • Reducera kostnader för att klara allt hårdare budgetkrav och uppnå maximal effektivitet

Att klara dessa utmaningar ger stora fördelar – EU-kommissionen har beräknat att bara inom den offentliga sektorn i Europa kunde man skapa en ekonomisk tillväxt på cirka 40 miljarder euro per år1. Att dra fördel av denna möjlighet genom att implementera en tydlig dokumentstrategi hjälper den offentliga sektorn att hantera enorma volymer av fysiska och digitala data. 2   Ricohs beprövade program med dokument- och datalösningar kan hjälpa den offentliga sektorn att lösa detta arbete med affärsprioriteringar för att driva fram förändringar.


1EU-kommissionen, Open Data: An Engine for innovation, growth, and transparent governance, December 2011.

2Coleman Parkes Research, http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/anewperspective/ 

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och lösningar till den offentliga sektorn:


  • Automatisera era viktiga processer, reducera kostnader och frigör interna resurser för att fokusera på leverans av offentliga tjänster genom Ricohs Outsourcing. Läs mer i vår Syntra Midden Vlaanderen fallstudie.

  • Mobila anställda och distansanställda inom den offentliga sektorn får åtkomst till affärsdokument med vårt On-demand Document Management program med verktyg som inkluderar spårning, säkerhet, snabb åtkomst och innovativ sökfunktionalitet 

  • Hanteringen av stora nätverk inom den offentliga sektorn har blivit mycket enklare genom Ricohs centraliserade övervakning. All maskinvara kontrolleras från en enskild, central plats som säkerställer den mest effektiva hanteringen av ditt skrivarnätverk

Ricoh har hjälpt organisationer inom den offentliga sektorn att göra mer med mindre för att klara branschspecifika utmaningar, som: 


  • På ett bättre sätt utnyttja offentliga resurser genom att leverera outsourcing-tjänster som automatiserar kritiska dokumentprocesser och förbättrar produktiviteten. Läs mer i vår Syntra Midden Vlaanderen fallstudie.

  • Skydda medborgarnas personuppgifter genom Ricohs säkerhets- och efterlevnadslösningar

  • Utveckling av begränsade utskiftspolicyer och modeller för att betala-per-utskrift för att reducera kostnader inom den offentliga sektorn.


För att lära dig mer om hur Ricoh har förbättrat effektiviteten och reducerat kostnader för organisationer inom den offentliga och privata sektorn, se våra fallstudier.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan

Relaterade länkar

Morgondagens CIO inom den offentliga sektorn

The Public Sector CIO of Tomorrow

Europeiska företagsledare har identifierat de nyckelegenskaper som kommer att krävas av morgondagens framgångsrika CIO:er inom den offentliga sektorn