Högre utbildning

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Higher education factHögre utbildning fortsätter att spela en viktigt roll i arbetet med att förändra EU till världsledande både när det gäller kunskap och ekonomi. Det medför att sektorn går in i en tillväxtfas för att nå fler studenter samtidigt som kvaliteten på lärandet ökar. En sådan tillväxt, skapar en högre kravnivå på utbildningsprogrammens effektivitet och problem vid användning av föråldrad utrustning och omoderna processer.1


EU:s Lissabonstrategi syftar till att uppfylla effektivitetskraven med ett moderniseringsprogram och ett tillväxtramverk för universiteten bortom nuvarande 19 miljoner studenter med en personal på 1,5 miljoner.


Detta förändrade landskap skapar också ett ökat tryck på områden som dokumentsäkerhet, kostnadseffektivitet, teknik i klassrummen, distansarbete- och lärande. Det är viktigt för utbildare att ha en strategisk partner som Ricoh som har stor erfarenhet av att supportera förändringsledning och som kan visa mätbara resultat.


1 EU-kommissionen: (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm)

Med tjänster och lösningar som inriktas på att ge ökad produktivitet och en bättre kostnadskontroll, kan Ricoh erbjuda utbildningsinstitutioner idéer som driver förändringar och stärker interaktionen mellan student och lärare för en bredare inlärningserfarenhet, inklusive:


  • Ett ökat utbud och kvalitet på utskriftstjänster som finns tillgängliga för studenter och fakultet med en skräddarsydd utskriftsstrategi som omfattar dokumenthantering, utskrifter och kopieringstjänster. 

  • En konsolidering av äldre enheter och en förstärkt dokumentinfrastruktur med hjälp av Ricohs multifunktionsenheter, som optimerar era utskriftstjänster med leverans av nära 100%-ig drifttid, samtidigt som energikostnaderna och koldioxidutsläppen minskar. 

  • En ökad budgettilldelning för att förbättra utbildningsprogrammen genom att spara upp till 30% per år på dokumentrelaterade kostnader med Ricohs MDS-tjänster (dokumenthanteringstjänster). Läs mer i Ricohs Wico fallstudie, om en skolgrupp i Belgien som gjorde en 36%-procentig besparing på dokumentrelaterade processer. 

  • Vare sig det handlar om e-lärande med en netbook, notebook eller iPad, stöds utbildningens allt större nätverkstrafik av Ricohs trådlösa och/eller kabelanslutna nätverkslösning. Lösningen erbjuder en total nätverkslösning som täcker trådlös kontroll, tekniska justeringar, nätverkskablage och support på plats för att hjälpa till att bygga ett höghastighetsnätverk som är stabilt och säkert med en omfattande täckning..

Ricoh har hjälpt organisationer inom högre utbildning över hela Europa att förbättra renommé, varumärke och servicenivåer genom att leverera kundcentrerade utskriftslösningar, IT-support och support av dokumenthantering, tjänster och konsulttjänster. Detta inkluderar:

  • Universitetet i Groningen har projekterat besparingar på över 700 000 € per år genom att implementera en ny infrastruktur för dokument och utskrifter av Ricohs team för MDS-tjänster (dokumenthanteringstjänster), vilket har reducerat skrivarparken med 63%  

  • Med den optimerade dokumentlösningen som Ricoh levererat med sina MDS-tjänster får de skolor i Belgien som drivs av Wico besparingar på cirka 36%. Lösning inkluderar installation av produktionsskrivare i skolans skrivarrum, med snabb och enkel produktion av professionella kvalitetsdokument i stora volymer

  • Utvecklingen och driftsättning av en virtuell infrastruktur vid Hopwood Hall College, har förändrat det sätt på vilket studenter och personal ges tillgång till inlärningsmaterial och tjänster vilket sparar skolan nära 500 000 £ under en treårsperiod.

För att lära dig mer om hur Ricohs lösningar kan förbättra resultatet för utbildningsinstitutioner och även affärsdrivande organisationer, besök vår sektion fallstudier.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan

Relaterade länkar

Humans & Machines

Economist Intelligence Unit. Humans and machines.