Miljö

Spara energi och förebygga global uppvärmning

Spara resurser och återvinna

Förhindra föroreningar

Bevara den biologiska mångfalden

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Ända sedan företaget grundades för över 70 år sedan har vi lagt stor vikt vid att minska de effekter på miljön vi ger upphov till i vår omgivning och i samhället i enlighet med grundaren Kiyoshi Ichimuras övertygelser.

Vårt engagemang för hållbarhet genomsyrar hela företaget, från tillverkning och distribution till verksamhetsanläggningar och återvinning. Under årens lopp har vi utvidgat vår miljöstrategi till att omfatta alla intressenter i syfte att höja medvetenheten och erbjuda påtagliga positiva ekologiska och ekonomiska effekter för både leverantörer och kunder.

Ricohs miljökalkylator

Överst på sidan

More Environment Videos

Överst på sidan