Biologisk mångfald

Bevara den biologiska mångfalden genom att bidra på företags- och samhällsnivå.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

Ricoh Group Sustainability Report 2015

Läs rapporten online eller hämta PDF

Ricoh Group förenar sina aktiviteter för miljön och för ledning av verksamheten. Vi anser att skyddet av den globala miljön är ett självklart ansvar för en global samhällsmedborgare. Vi anser att skyddet av den globala miljön innebär att vi ställs inför två krav: det ena gäller att minska den effekt som vår verksamhet och våra produkter har på miljön, det andra gäller att bevara och förbättra förmågan till återhämtning hos den globala miljön.

Överblick

Arbetet för att bevara den biologiska mångfalden vid Ricoh Group inleddes 1999, då vi startade projektet Forest Ecosystem Conservation (Bevara skogarnas ekosystem) tillsammans med ideella miljöorganisationer och lokala samhällen världen runt.

Alla Ricohs kontor, världen runt, vars byggnation vilar på egen mark, har åtgärder som definierats enligt verksamhetsstrategin för 2011–2013 som ska garantera att den biologiska mångfalden ska bevaras och främjas.
År 2009 introducerade Ricoh sin Group Biodiversity Policy (Företagspolicy för biologisk mångfald) där våra målsättningar för att minimera påverkan specificeras.


Sedan 1999 har Ricohs personal världen över deltagit i olika aktiviteter för att bevara den biologiska mångfalden. Hela vägen från ledarskapsprogrammet för miljövolontärer till deltagandet i FN:s världsmiljödag fortsätter Ricohs anställda att förbättra bevarandet av den biologiska mångfalden inom de geografiska områden där vi är aktiva.


Biodiversity image

Överst på sidan