IT-avtal inom samtliga sex regioner

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Om IT-upphandlingen och Kammarkollegiets uppdrag

Inom området IT och telekommunikation där även kommuner och landsting kan ansluta sig till ramavtalen ska vi verka för att bästa möjliga villkor skapas för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn
 
Webbplatsen Avropa.se
Efter avslutade upphandlingar publiceras ramavtalen denna avtalsdatabas. Här finns samlat ca 1100 statliga ramavtal med 700 leverantörer inom ett 60-tal produktområden med ca 90 underliggande delområden. Med hjälp av databasen kan myndigheter snabbt och effektivt få svar på om de varor eller tjänster de har inköpsbehov av redan finns att avropa på ett statligt ramavtal.
Ramavtal Klient - Datorer, Läsplattor, Bildskärmar och Tunna klienter
Kammarkollegiets ramavtal gällande klienter innefattar sex geografiska områden och Ricoh har lokala kontor på inom samtliga regioner. Det tidigare ramavtalet omsatte cirka 1,8 miljarder kronor.

Om ramavtalsområdet
Ramavtalen är regionsindelade och varje region, omfattar ett antal län. Det län och följaktligen region som avropande organisation är lokaliserad i och önskar leverans till är den man ska vända sig till med sina avropsförfrågningar. Ricoh Sverige har tecknat avtal med Kammarkollegiet inom samtliga sex regioner och jobbar tillsammans med kunderna på deras lokala marknad.

Produktområden som omfattas av ramavtalen:
• Stationära datorer
• Bärbara datorer
• Ruggade bärbara datorer och tablets
• Tablets/Läsplattor
• Tunna klienter
• Bildskärmar
• All in one produkter

Tillbehör och produktnära tjänster omfattas i ramavtalen. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller bildskärm. Tjänsterna är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalet.
Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klient.
 
Exempel på tjänster som omfattas av ramavtalet:
• Internetlösning - kundspecifika sidor med priser, produkter, drivrutiner, etc.
• Support och underhåll, konfiguration, installation, uppackning, återtagande
• Säkerhetslösningar och mörkning, rekonditionering
• Produktnära konsultstöd, t ex inom anpassning av hårdvara, rådgivning, utbildning i avropade produkter
• Lagerhållning och leveransbevakning
• Leasing av produkter

Överst på sidan

Avtalade regioner

Region 1 - Avtalsnummer: 96-109-2011:005
Avtalsperiod: 2012-06-23 till 2013-06-30, Förlängningsoption max t.o.m. 2016-06-30
Avser geografi: Norra Sverige samt Uppsala och Örebro. Inom regionen avses länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Uppland, Örebro och Södermanland
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/Klient---Stationara-och-barbara-datorer/Region-1-Norra-Sverige-samt-Uppsala-och-Orebro/Ricoh-Sverige-AB/

Region 2 - Avtalsnummer: 96-110-2011:004
Avtalsperiod: 2012-07-23 till 2013-07-31, Förlängningsoption max t.o.m. 2016-06-30
Avser geografi: Stockholm och Gotlands län
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/Klient---Stationara-och-barbara-datorer/Region-2---Stockholm-Gotlands-lan/Ricoh-Sverige-AB/

Region 3 - Avtalsnummer: 96-112-2011:005
Avtalsperiod: 2012-06-23 till 2013-06-30, Förlängningsoption max t.o.m. 2016-06-30
Avser geografi: Västra Sverige. Inom regionen avses länen Västra Götaland och Halland
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/Klient---Stationara-och-barbara-datorer/Region-3---/Ricoh-Sverige-AB/

Region 4 - Avtalsnummer: 96-111-2011:004
Avtalsperiod: 2012-06-23 till 2013-06-30, Förlängningsoption max t.o.m. 2016-06-30
Avser geografi: Sydvästra Sverige. Inom regionen avses länen Östergötland, Jönköping och Kalmar
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/Klient---Stationara-och-barbara-datorer/Klient-4---Sydvastra-Sverige/Ricoh-Sverige-AB/


Region 5 - Avtalsnummer: 96-113-2011:004
Avtalsperiod: 2012-06-23 till 2013-06-30, Förlängningsoption max t.o.m. 2016-06-30
Avser geografi: Södra Sverige. Inom regionen avses länen Kronoberg, Blekinge och Skåne
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/Klient---Stationara-och-barbara-datorer/Region-5---Sodra-Sverige/Ricoh-Sverige-AB/

Region 6 - Avtalsnummer: 96-114-2011:005
Avtalsperiod: 2012-06-23 till 2013-06-30, Förlängningsoption max t.o.m. 2016-06-30
Avser goegrafi: Sverige rikstäckande
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/Klient---Stationara-och-barbara-datorer/Region-6---Sverige-rikstackande/Ricoh-Sverige-AB/

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning till kammarkollegiet@ricoh.se

 

Överst på sidan

Kontakt

För mer information, kontakta

Avtalsansvarig: Patrik Deshayes,
BID manager, Large Account Group 
Direkt: 08- 621 90 77
Mobil: 072-512 87 51
E-post:kammarkollegiet@ricoh.se

Telefon växel: 08-734 33 00
Hemsida: www.ricoh.se (Webshop finns)  

Överst på sidan