Dokumenthantering 2012

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Kammarkollegiets Ramavtal Dokumenthantering 2012

Drivrutiner för nedladdning 

Förteckning över arkivbeständig utrustning enligt  RS-FS 2006:4

Kontaktuppgifter

Dan Sundén
Mobil: 070-7898045
Avropsmail: Dokumenthantering2012@ricoh.se
Annan kontakt: dan.sunden@ricoh.se

Specifikation av typkonfigurationer med takprislista

Uppskattade leveranstider
Vi kan i ofta leverera enklare produkter dagen efter mottagen beställning. Självklart beror leveranstiden på den aktuella lagersituationen samt komplexiteten av beställningen. Leveransdag skall överenskommas i samband med beställning.

Sortiment i Ramavtalet, hårdvara, programvara & tjänster
Som kund kan ni avropa hela vårt sortiment avseende hårdvara, programvara och tjänster kopplade till avtalsområdet. Mer information finns på vår hemsida.

Du kan även läsa mer här på avropa.se/kravkatalog 

Överst på sidan

Helhetsleverantören inom dokumenthantering och IT

Dan SundenVi är mycket glada för förtroendet vi har fått genom Kammarkollegiets avtal för Dokumenthantering 2012. Det känns verkligen skönt att avtalet efter överprövningarna slutligen kunde tecknas. Ricoh har varit med på alla fem omgångarna sedan 2001 i formerna av Carl Lamm, NRG Scandinavia och Ricoh Sverige AB, vilket gör att vi har en kompetens kring avtalet som till stor del bygger på erfarenhet och kontinuitet.

De fyra första avtalen byggde i stort sett på samma koncept som det första, men nu har Irene Andersson, upphandlingsansvarig på Kammarkollegiet, verkligen tagit ett nytt grepp på området. Inför upphandlingen genomförde Kammarkollegiet en omfattande förstudie där både leverantörer och avropande myndigheter fick möjlighet att föra fram sina åsikter.

Ett fantastiskt arbete som resulterade i ett avtal som ger stor frihet vid avropen. Avtalet ger möjligheter till lösningar som uppfyller avroparnas olika verksamhetsbehov, oavsett om det rör sig om enkla hårdvaruinköp eller komplexa helhetslösningar med flexibla betalningslösningar. Vi kan därför leverera hela vårt sortiment avseende hårdvara, mjukvara och tjänster inom dokumenthantering. Det finns inte längre några krångliga regler eller mallar som sätter onödiga begränsningar, likt det starkt kritiserade tidigare avtalet SKT09.

Vår övertygelse är att det här avtalet kommer att bli mycket bättre för både avropare och leverantörer. Vi hoppas också att överprövningarna kommer att minska på grund av att ramavtalet inte reglerar avropen så detaljerat som tidigare. Om du inte har läst avtalet ännu är vår rekommendation att du gör det nu. Titta speciellt noga på avtalets kravkatalog där du snabbt kan se alla möjligheter som avtalet erbjuder.
 
Ricohs målmedvetna satsning
Ricohs satsning på att vara en kompetent partner inom dokumenthantering gör att vi idag är marknadsledande och kan erbjuda komplexa helhetsåtaganden till våra kunder.

Rikstäckande organisation med lokal närvaro kan ge dig inspiration
Ricoh har representation med lokala kontor och utställningar över hela Sverige. På alla orter kan vi demonstrera och ge dig och din personal inspiration kring de senaste lösningarna som anpassas efter dina behov.

Utbildning och certifiering ger trygghet
Våra kundansvariga och tekniker har genom Ricoh Academy djup kunskap i våra lösningar. Genom vårt nära samarbete med andra ledande mjukvarutillverkare har vi dessutom skaffat den utbildning som gör att du som kund kan vara säker på att vår personal har rätt kompetens.

Service och support utöver det vanliga
Förutsättningarna för ett effektivt användande är att du snabbt kan få hjälp och service om du behöver det. Därför har vi en extremt stark serviceorganisation med ca 270 egna IT/tekniker. Vill du ha besök för installation eller underhåll finns vår personal till din tjänst nära dig.

På bilden: Dan Sundén, Senior Sales Manager, Large Account Group

Överst på sidan