AV-produkter med tillhörande tjänster

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Det är med stor glädje som vi har mottagit tilldelningsbeslut i Kammarkollegiets nya ramavtalsupphandling gällande AV-produkter. Den målmedvetna satsningen på att även bli framgångsrik inom AV, har resulterat i en stabil partner som kommer att finnas för er över tid.

AV-produkter med tillhörande tjänster

Praktisk information
I ramavtalet ingår audio och visuella produkter, exempelvis: kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor, och tillhörande tjänster. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.
Samtliga regioner med lokal närvaro
Med våra lokala kontor över hela Sverige har vi unika möjligheter att möta era specifika behov inom ramen för avtalen. Vi har kompetenta kundansvariga och tekniker till ert förfogande på alla över hela Sverige. Centralt finns logistik, konfigurationsavdelning samt HelpDesk. Därför har vi unika möjligheter att möta era specifika behov inom ramen för avtalen.

Utbildning och certifiering ger trygghet
Våra kundansvariga och tekniker har genom vårt nära samarbete med andra ledande hård- och mjukvarutillverkare den utbildning som gör att du som kund kan vara säker på att vår personal har rätt kompetens.

Service och support utöver det vanliga
Förutsättningarna för ett effektivt användande är att du snabbt kan få hjälp och service om du behöver det. Därför har vi en extremt stark serviceorganisation med ca 270 egna IT/tekniker. Varje ärende hanteras enligt ITIL-metodiken och vår First-, Second och Third Line Support ger en snabb bedömning av vilka åtgärder som ska sättas in i varje enskilt fall. 

Produktkategorier
De typer av AV-produkter som ingår i avtalet är bland annat:
- Analog och digital utrustning för in- och avspelning exempelvis för ljud och bild
- Diktafoner
- Dokumentkameror
- Förbrukningsmaterial exempelvis projektorlampor
- Förstärkare, receivers och tuners
- Golvstativ för exempelvis monitorer och högtalare
- Högtalare
- Hörlurar och headsets
- Interaktiva skrivtavlor
- Kablage, kontaktdon samt övrigt installationstillbehör
- Kameror exempelvis analoga och digitala stillbildskameror
- Konferenskameror exempelvis kameror till datorer
- Mikrofoner
- Monteringsprodukter exempelvis tak- och väggfästen
- Projektorer
- Skärmar och monitorer med eller utan analoga och digitala TV-mottagare
- Styrdon och styrpaneler för hantering av AV-utrustning och tillbehör
- Videokameror
- Videoväxlar
- Övriga tillbehör inom AV-området

Tjänster

 1. Destruktion
  Återtag, förstöring, skrotning och återvinning av produkt inklusive upprättande av skrotintyg.

 2. Dokumentation
  Kundspecifik dokumentation över AV-lösning.

 3. Installation
  Produktuppackning, montering och anslutning av produkt och kablage, märkning av kablar och uttag, driftssättning, användarinstruktion, återtagande av emballage, inventariemärkning.

 4. Integration
  Integration av produkter och lösningar i befintliga tekniska miljöer. Säkerställande av kompatibilitet mellan produkter.

 5. Konfiguration
  Parametersättning samt övrig anpassning.

 6. Kundanpassad inköpsfunktion
  Med kundanpassad inköpsfunktion avses att avropande kund ska kunna erbjudas anpassning till eget inköpssystem eller inköpsprocess inklusive demonstration av och information om olika produkter.

 7. Lagerhållning
  Mellanlagring, leveransbevakning och tillhandahållande av utbyteslager för AV-produkter och tillbehör för kortare ledtider vid felhantering.

 8. Leverans
  Produkter och tjänster levereras till offentlig sektors verksamhet i Sverige samt till viss verksamhet i utlandet för offentlig sektor.

 9. Projektledning
  Projektleda uppdrag inom AV-området.

 10. Rådgivning
  Rådgivning avseende produkter, teknikval, underhåll, miljöegenskaper, tillgänglighet, användbarhet, ergonomi samt råd och stöd i förhandlingar med tillverkare.

 11. Service
  Med service avses exempelvis reparation av hårdvara inom avtalad tid, felsökning, proaktiva åtgärder och tillgång till reservdelar.

 12. Support
  Med support avses den kontaktväg som tillhandahålls för användare och it-ansvariga angående de produkter och tjänster som levereras. Support avser exempelvis användarstöd, felanmälan och övriga frågor kring produkter och tjänster.

 13. Test
  Kontroll av funktioner och tekniska lösningar i anvisad teknisk miljö så att de överensstämmer med testspecifikation.

 14. Underhåll
  Med underhåll avses uppgraderingar och uppdateringar av programvaror.
  - Med uppdatering avses rättningar, säkerhetsuppdateringar etc. i programvaror. Att införa nya versioner i syfte rätta fel och åtgärda säkerhetsbrister betraktas även som uppdatering.
  - Med uppgradering avses att införa nya versioner med ny eller ändrad funktionalitet. Installation av uppgradering eller uppdatering kan utföras av leverantör eller avropande kund.

Kontakta oss: 

Avtalsansvarig: Peter Narving, BID manager, Large Account Group 
Direkt: 019-27 50 16
Mobil: 072-571 04 78
E-post: av.ramavtal@ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Box 1536
Röntgenvägen 3
171 29 Solna
Telefon: 08-734 33 00 (HK)
Fax: 08-734 33 11 (HK)
Hemsida: www.ricoh.se (Webshop finns)

Vi hoppas på förtroendet att vara er leverantör inom ramavtalet

Överst på sidan