Innovation och FoU

Innovation i centrum

Innovation i centrum

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Engagemang för innovation och kundförståelse har fått Ricoh att växa från att utveckla ljuskänsligt papper till en global ledare inom dokumenthantering. Men innovation tillför endast värde om den också ökar effektiviteten. Och för att öka effektiviteten till den grad att även våra mest avancerade lösningar, tjänster och programvaror blir intuitiva att använda måste vi först förstå hur och varför de ska användas av våra kunder.

Vi vill fortsätta att utveckla och leverera högteknologiska innovationer åt små och stora företag i hela världen och därför analyserar och utvärderar vi våra produkter och tjänster med kunden i fokus. Vi utnyttjar de expertkunskaper och den insikt som vår långa erfarenhet ger oss samt den feedback som våra teknikcentra förser oss med och ger oss direkt återkoppling till FoU.

Vårt unika synsätt hjälper oss att utvärdera nya idéer och skapa ett unikt utbud. Våra anpassningsbara, innovationer hjälper oss att förändra verksamhetsprocesser, rationalisera dokumentarbetsflöden, öka produktiviteten och minska miljöpåverkan. I slutänden är det vår förmåga inom informationshantering som sparar tid och pengar åt företagen. Vi erbjuder en personlig och flexibel service som sträcker sig långt bortom traditionella dokument- och utskriftstjänster.

Där allt börjar

Ricohs forskning och utveckling är koncentrerad på fyra huvudområden.

 1. Miljö: Ricoh strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle under alla faser i produktens livscykel – t.ex. genom användning av plastmaterial baserade på biomassa, torrtvättsteknik för delarna under tillverknings- och återvinningsprocessen och QSU-teknik.

 2. Office solutions: Ricoh erbjuder en flexibel och lyhörd IT-miljö som främjar fokus på kunskapshantering, t.ex. teknik för informationsinhämtning, visuell sökteknik, nästa generations nätverksinfrastruktur och hur allt detta kan tillämpas på Ricohs produkter, säkerhet för utskrivna dokument och projektorsystem.

 3. Utskrifter: Ricoh koncentrerar sig på teknik för multifunktionsskrivare och skrivare, både för kontor och grafisk produktion som ger hög kvalitet, hög hastighet, tillförlitlighet och effektiva resultat.

 4. Bildbehandling/enheter: Integration av optik/bildbearbetning och elektroniska enheter som ger mervärde samt kretskortselektronik för tillverkning av transistorkretsar samt displayteknik.

Ricoh nöjer sig inte med att utveckla unik teknik, programvara och tjänster. Ricoh går steget längre genom att omvandla arbetsmiljöer med framstående expertis samt genom att tillföra funktioner och tillförlitlighet till komponenterna så att bättre produkter, system och tjänster kan skapas.

Genom att bygga ett globalt expertteam, utveckla en tydlig strategi baserad på Ricohs värderingar och tillämpa sina kundinsikter befinner sig nu Ricoh i främsta ledet när det gäller att modernisera arbetsmiljöer, revolutionera kundernas arbetssätt, bemöta deras behov av hållbarhet och tillföra affärsvärde.

Några exempel på Ricohs innovationer.

Främja öppen innovation – globala partners

 • Ricoh främjar den ”öppna innovationen” för att kunna hitta lämpliga partners över hela världen att samarbeta/ha kontakt när det gäller forskning.

 • Ricoh samarbetar med de allra främsta organisationerna inom industrin, myndigheter och akademiska organisationer, t.ex. Franhofer-laboratorierna i Tyskland när det gäller säkerhet, optik och material. Ricoh har genomfört projekt inom kunskapshantering tillsammans med DFKI i Tyskland och MTA SZTAKI i Ungern.

 • Ricoh Developer Programme innebär samarbete med fristående programvaruutvecklare för att skapa och utveckla värdehöjande programvara till Ricohs produkter.

Unik kundförståelse

 • European Technology Centre – utvecklar skräddarsydda lösningar för specifika kundbehov. Värd för den årliga konsultationskonferensen (Advisory Conference) där kunder bjuds in för att titta på, ge feedback kring och påverka Ricohs innovationer innan de når marknaden.

Rätt produkt på rätt plats

Ricoh-koncernen har skapat ett globalt produktionssystem som innebär att produkter kan tillverkas i enlighet med de tekniska förmågor och den kapacitet som var och en av anläggningarna har tillgång till. Detta minskar koldioxidavtryck och drar nytta av lokala förmågor.

Intern modulhantering kortar ledtiderna och minskar miljöpåverkan

För att korta ledtiderna mellan orderacceptans och leverans har vi introducerat en intern modulhanteringsmetod för effektiv förpackning och leverans. Tillvalsenheter monteras vid fabriken, och specifikationerna ändras i enlighet med detta. I stället för att använda kartonger och styrenplast används återanvändbara ställningar för transporterna. Förutom att minska miljöpåverkan reducerar detta också ledtiderna och förbättrar kundnöjdheten.

Läs mer om Ricohs innovationer: www.ricohinnovations.com och www.ricoh.com/srcb

Våra globala FoU-centra ser till att Ricoh har ledande expertkunskaper inom office solutions. Våra centra är uppdelade på dessa större fokusområden:

Research and Development Operation

 • Corporate Technology Development Group

 • Corporate Technology Planning Centre

 • Printing Technology Development Centre

 • Office Solution Technology Development Centre

 • Imaging Technology Development Centre

Research and Development Group

 • Core Technology Research Centre

 • Advanced Technology R&D Centre

 • Tohoku R&D Centre

Ett globalt expertnätverk – interna FoU-centra

 • Huvudkontor för FoU, Yokohama, Japan: FoU-grupp för en mängd olika bastekniker och ”Corporate Technology Development Group” när det gäller praktiska tillämpningar.

 • Ricoh Technology Centre, Kanagawa, Japan: Fler än 5 000 ingenjörer och anställda som utvecklar enheter för bildbehandling.

 • Ricoh Innovations, Silicon Valley, USA: Framtida applikationslösningar, mobila affärsapplikationer och utveckling av bildbehandling. Ricoh Innovations Inc.

 • Ricoh Software Research Centre, Peking, Kina: Bild- och videobehandling, avancerad information, systemstyrning och utveckling av inbäddade system. Software Research Centre Beijing Co. Ltd 

 • Ricoh Imaging Technologies, Shanghai, Kina: Design och utveckling av kontorsutrustning.

 • European Technology Centre, London, Storbritannien: Anpassning av Ricohs lösningar efter specifika kundbehov.

Läs mer om Ricohs innovationer: www.ricohinnovations.com och www.ricoh.com/srcb

Teknisk innovation står i fokus för Ricoh Developer Program™ (RiDP™), som ger tillgång till den support, de verktyg och tjänster som behövs för att integrera nya eller befintliga lösningar med Ricohs maskin- och programvaror.

Programmet är uppdelat i fem olika medlemsnivåer och de olika nivåerna är anpassade för de olika behov som utvecklare och deras organisationer har. Var och en av dessa nivåer ger olika tillgång till utvecklingsverktyg, teknisk support, tekniska resurser och utbildning.
Oberoende progamvaruleverantörer, Ricohs kunder inom grupperna Major Accounts och Strategic Accounts samt högskolor och universitet (eller motsvarande) kan ansöka om medlemskap. Oberoende av om er målsättning är att implementera en egen lösning direkt i Ricohs maskin- eller programvara som kommersiella utvecklare, specialanpassa skrivar- eller faxdrivrutiner företagsinternt, utveckla mellanprogramvara för integration med dokumenthanteringssystem eller utnyttja verktygen som en del av kursplanen är det RiDP som gör detta möjligt.

Klicka här för mer information: http://emea.ricoh-developer.com/

Överst på sidan