Ricoh-fakta

Om oss

Fakta. Finanser. Förståelse

All information du behöver

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Miljö

    Green leaf.

    Att bevara miljön är en fråga av största vikt för Ricohs företagsstrategi.

Ricoh är ett globalt industriledande företag som specialiserar sig på kontorsmarknaden och marknaden för grafisk kommunikation. Ricoh arbetar tillsammans med olika organisationer över hela världen för att modernisera arbetsmiljöer och optimera dokumentflöden. Ricoh erbjuder produkter för bildhantering, industriprodukter, lösningar för nätverkssystem, grafiska kommunikationslösningar, tjänster för dokumenthantering och IT.

Ricoh Company, Ltd. grundades den 6 februari 1936 i Tokyo, Japan och vårt huvudkontor finns i:
Ricoh Building, 8-13-1 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8222 Japan

Styrelsemedlemmar:
Chairman 
Shiro Kondo 
President och CEO
Zenji Miura

Kapitalisering:
135,3 miljarder yen (per 31 mars 2014)
Koncernens nettoförsäljning: 2 236,9 miljarder yen (med årsslut 31 mars 2014) 

Antal företag i koncernen:
223 företag (per 31 mars 2014)
Antal anställda: 108 195 (totalt inom koncernen, den 31 mars 2014)
Mer information finns på:
www.ricoh.com/about/company/data/

Design och tillverkning av digitala och analoga kopiatorer, multifunktionsenheter, laserskrivare, faxar, digitala duplikatorer, tillhörande förbrukningsvaror, tjänster och programvaror. När dessa lösningar kombineras med vår expertis inom tjänster för dokumenthantering och grafisk kommunikation innebär det att Ricoh kan erbjuda sina kunder en totallösning för alla kontors behov.

Inom vår kärnverksamhet med bildbehandling och tillhörande lösningar, industriprodukter och andra verksamhetskategorier erbjuder vi innovativa metoder och lösningar som kan hjälpa företag att växa.

Vårt produktsortiment med fokus på digitala multifunktionsskrivare och fristående skrivare, lösningar för grafisk kommunikation och annan bildbehandlingsutrustning hjälper våra kunder att höja sin produktivitet. Våra maskinvaror kompletteras av programvaror och kundlösningar som inkluderar driftsättning av hela IT-miljöer, nätverkshantering, underhåll och användarsupport.

Inom avdelningen för industriprodukter tillverkar och marknadsför vi även termiska utskriftsmedier, optisk utrustning, halvledare, elektriska komponenter och mätutrustning.

I våra nätverkssystemlösningar ingår en mängd kompletta dator- och servertjänster samt support- och underhållslösningar som är skräddarsydda för att uppfylla varierande behov inom olika verksamheter.

Ricoh Managed Document Services (MDS)

Ricohs MDS-tjänster är tjänster för dokument- och utskriftshantering som rationaliserar företagsprocesser och dokumentflöden. Tjänsterna sparar tid och pengar åt företagen genom att rätt information går att hitta när den behövs.

Våra kunder litar på att vi tillhandahåller behovsutvärderingar, design, implementering, styrning, löpande förbättringar och processoptimeringar på ett personligt och flexibelt sätt som sträcker sig längre än traditionell dokument- och utskriftsservice. Genom att ge kunden maximal kontroll över informationen garanterar vi att interna förändringar hanteras effektivt.

Metodiken skräddarsys efter varje enskild kund som får en enda kontaktpunkt, global styrning med lokala leveranser och en omfattande service- och produktportfölj.

De största fördelarna är ofta en initial minskning av dokumentkostnaderna på upp till 30% (Ricohs kunddata) och löpande förbättringar vid uppföljning av produktivitet, styrning och effektivitet.

Kunder i den grafiska industrin kan dra fördel av Ricohs storlek, omfattande support och höga servicenivåer för att få hjälp att bygga upp sin verksamhet på ett tryggt sätt.

Ricoh har ett stor utbud maskin- och programvarulösningar riktade till den grafiska industrin. Oberoende av om det handlar om storföretags interntryckerier, grafiker eller traditionella tryckerier, har Ricohs experter kunskap om alla de unika och föränderliga krav som tryckleverantörer ställs inför. De vet hur de kan utnyttja sin kompetens för att förbättra effektiviteten, kvaliteten och kostnadskontrollen.

Ricoh är ett globalt serviceorienterat företag som erbjuder lösningar för bildhantering, industriprodukter, lösningar för nätverkssystem, grafiska kommunikationslösningar och tjänster för dokumenthantering och IT.

Överst på sidan