Kostnaden för otillräcklig teknologi är i genomsnitt 13 miljoner Euro för ett europeiskt medelstort företag

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Kostnaden för otillräcklig teknologi är i genomsnitt 13 miljoner Euro för ett europeiskt medelstort företag

Ricoh Europe, London, 24 augusti 2017 – En ny studie från teknologispecialisten Ricoh Europe avslöjar storleken på missade intäkter på grund av otillräcklig teknologi för medelstora företag i Europa (MSB:s). 

Totalt 90 % av beslutsfattarna på företag i Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien identifierar brist på teknologi som en orsak till missade intäkter. Den genomsnittliga summan för eventuellt missade intäkter för respektive företag är 13 miljoner Euro1

Totalt sett uppskattade de europeiska medelstora företagen att 15 % av intäkterna missades på grund av otillräcklig teknologi. De tillfrågade ländernas procentuellt missade intäkter varierade enligt följande: 

    Italien     18 %
    Storbritannien     15 %
    Tyskland     18 %
    Frankrike     11 %
    Spanien     13 %

Den huvudsakliga anledningen till dålig teknologi var ineffektiv utveckling och utbildning. För 42 % av de tillfrågade var detta det huvudsakliga skälet. Andra skäl inkluderade tekniksäljare som inte erbjöd rätt produkter eller tjänster (33 %) och ungefär lika många trodde att deras IT-team inte identifierade nya och intressanta produkter och tjänster (32 %). 

Tydligt var att teknologin i sig och supporten runt dess installation och användning var huvudsakliga skäl, medan endast 12 % av MSB:s uttryckte att deras organisationer inte hade tillgång till teknologi på grund av ansträngda budgetar. 

Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Trots den omfattande mängd teknologi som finns tillgänglig för organisationer, är det tydligt att medelstora företag över hela Europa inte känner att de får ett bra värde av sina val. Förbättrad effektivitet och bättre samarbete och kommunikation mellan de anställda är centrala beståndsdelar för ett framgångsrikt företag. Vår undersökning gör det tydligt att teknologi-industrin har ett ansvar att hjälpa medelstora företag att realisera dessa fördelar fullt ut.”

Europas MSB:s har skäl att vara glada. 79 % uppnår eller överskrider försäljningsmålen vid halvårsskiftet. Nästan alla företag som tillfrågades kände att teknologi hade bidragit till framgång, med bättre samarbete mellan de anställda som den enskilt största anledningen till framgång (59 %) följt av att hjälpa till att spara pengar (53 %). 

För de företag som inte hade nått sina mål, var den enskilt största anledningen den makroekonomiska miljön (33 %).

För mer information, se www.ricoh-europe.com.

1  86,92 miljoner Euro (genomsnittlig årlig vinst) / 100 * 14,99 (genomsnittlig uppfattad missade intäkter på grund av otillräcklig teknologi) = 13 miljoner Euro

Överst på sidan

| Anmärkning till redaktörer |
En undersökning, anordnad av Ricoh, bland 1 000 europeiska MSB:s utfördes av Censuswide i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. MSB:s definierades som företag med mellan 50-500 anställda.  

| Om Ricoh |
Ricoh stärker digitala arbetsplatser med hjälp av innovativa teknologier och tjänster som ger individuella möjligheter att arbeta smartare. I mer än 80 år har Ricoh drivit innovation och är ett ledande serviceföretag för dokumenthanteringslösningar, IT-tjänster, kommersiell och industriell utskrift, digitala kameror och industriella system.

Ricoh Group har sitt huvudkontor i Tokyo och de har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. För räkenskapsåret som slutade mars 2017, hade Ricoh Group en total försäljning på 2 028 miljarder yen (cirka 18,2 miljarder USD).

För mer information, besök www.ricoh.com

För mer information, vänligen kontakta:
Ricoh Europe PLC
Jack Gibson
Tel: +44 (0) 203 033 3766 
Besök Ricohs mediecenter på: www.ricoh-europe.com/press

Överst på sidan