Hur kommer ditt arbete att se ut om fem år?

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Hur kommer ditt arbete att se ut om fem år?

20170331 world of change


Av David Mills, CEO, Ricoh Europe

Teknik som är lättillgänglig för den stora massan revolutionerar branschen för finansiella tjänster, additiv tillverkning (3D) håller på att förändra produktutvecklingsindustrin helt och hållet, och de första självkörande bilarna förväntas på våra vägar redan 2020. Teknikutveckling driver förändringar i snabb takt – och det gäller även våra arbetssätt.

Arbeta i en värld som förändras
I en ny undersökning som har utförts på uppdrag av Ricoh avslöjas att Europas arbetskraft förväntar sig att det är digitalisering och automatisering som kommer att påverkar mest i år. Framsteg inom teknik, som artificiell intelligens och analyser av stora datamängder (big data) kommer att förändra både våra affärsmodeller och våra roller. Inom marknadsföring och ekonomi kan snabba dataanalyser hitta insikter som tidigare inte var möjligt. Inom logistiken kan autonoma leveranskedjor och intelligenta varulager fördela lagerhållning efter efterfrågan. Samtidigt ersätter ledande återförsäljare budbilar med obemannade drönare. Ingen kan förneka att vi befinner oss i en värld full av förändring.

Medarbetare tror att digitaliseringen kommer att påverka våra arbetssätt mer än politik och ekonomisk osäkerhet och instabilitet. Många oroar sig för om deras kompetens kommer att vara relevant om fem år. Men snarare än att känna sig hotade ser 95 % av Europas anställda förändring som något positivt. 61 % vill ha teknik på arbetsplatsen för att förbättra produktiviteten, förenkla processer och för att få hjälp med att ta välgrundade beslut.

Tekniken står i centrum
Tillväxt kännetecknas av nytänkande. Med digitaliseringen i centrum i våra arbetsliv, är det viktigt att ny teknik fokuserar på att möjliggöra för anställda att göra sitt bästa. Vi kan förvänta oss att digitaliseringen kommer att påverka våra arbetssätt radikalt på tre olika plan:

  1. Hur vi samarbetar. Anslutningsmöjligheter är avgörande för innovation, särskilt eftersom team och arbetsgrupper blir alltmer globala. Kognitiva whiteboards gör det möjligt för globalt spridda teammedlemmar att tillsammans bygga idéer i virtuella mötesrum. Med artificiell intelligens och röstigenkänning i styrelserummen förbättrar vi vår förmåga att fatta välgrundade beslut snabbt. Videokonferenssystem kommer att vara självklara inom de närmaste åren. Att prata med en kollega på andra sidan jordklotet kommer att vara lika enkelt som att luta sig över skrivbordet för att prata med någon på kontoret.
  2. Automatisering av vardagssysslor. Detta görs redan av moderna framstående organisationer. Vi kan förvänta oss att back-office-processer kommer att vara automatiserade som standard om fem år. Dokumentintensiva arbetsuppgifter kommer att förändras från att vara pappersbaserade till en mer produktiv och kostnadseffektiv elektronisk hantering. Det ger en tydlig överblick över inkommande och utgående resurser och användare får mer tid till att fokusera på verksamhetens huvudmål.
  3. Mobila on-demand-tjänster en självklarhet. Att förbättra servicen för digitalt kunniga medarbetare och kunder genom att kombinera enkel användning och kraftfull teknik kommer att vara högsta prioritet för många företag det kommande året. Med mobila enheter allt mer allmänt förekommande ser vi en enorm tillväxt i tillämpningar som syftar till att förenkla användarupplevelsen. Mobil utskrift, till exempel, gör det möjligt att skriva ut var som helst, från vilken enhet som helst, med valfri skrivare. Allt detta utan stationär dator eller USB.


Företagsledare som vill vara framgångsrika om fem år måste ha en tydlig strategisk tanke för att få ut så mycket som möjligt av innovativ ny teknik. Viktigast av allt, de måste anstränga sig för att ge sina anställda de verktyg de behöver för att vara mer flexibla, effektiva och kreativa med sin tid. Att sätta människan i centrum för förändring tillåter dem att göra det mesta av de möjligheter digitaliseringen skapar.

Mer information finns här http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/world-of-change/.

Överst på sidan

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company that has been transforming the way people work for more than 80 years. Under its corporate tagline - imagine. change. - Ricoh continues to empower companies and individuals with services and technologies that inspire innovation, enhance sustainability and boost business growth. These include document management systems, IT services, production print solutions, visual communications systems, digital cameras, and industrial systems. 

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ending March 2016, Ricoh Group had worldwide sales of 2,209 billion yen (approx. 19.6 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

För ytterligare information, kontakta:   
Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige AB  
Tel: 08-734 18 68, E-post: magnus.christerson@ricoh.se    

Jack Gibson, Senior Corporate Communications Executive, Ricoh Europe PLC  
Tel: +44 (0) 203 033 3766, E-post: press@ricoh-europe.com 

Twitter: www.twitter.com/ricoheurope        
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

Överst på sidan