Ricoh Inspiration Day 2014 >>

Läs mer och anmäl dig till Ricohs inspirationsdagar.

 

Den teknikutvecklade arbetsplatsen

Tech Evolved Workplace OverlayI undersökningen ”The Tech Evolved Workplace” som Colemarn Parkes har utfört på uppdrag av Ricoh, förutspår 8 av 10 medarbetare att deras arbetsplats kommer vara helt omvandlad av teknik och processer som inte ens existerar än.  Undersökningen visar också vilka innovationer som europeiska medarbetare tror kommer att ändra arbetsplatserna under de kommande 22 åren.

Mer info