Hjälp med hämtningar

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Hjälp med hämtningar

De flesta Windows-drivrutinerna som finns här är självextraherande arkiv (.exe). Klicka på önskad fil. När så efterfrågas rekommenderar vi att du anger ditt skrivbord som målplats. Skapa en ny mapp och flytta arkivet dit. Klicka på filen. Då extraheras programvaran och relaterade filer till din nya mapp automatiskt. Alternativt kan du extraheta eller flytta filerna till flyttbar media. Filerna självextraheras endast om de extraheras från Windows.


När du har extraherat filerna till en diskett eller en specialkatalog letar du efter installationsprogrammet som vanligtvis heter "setup.exe" eller "install.exe" och klickar på det för att starta installationen. Om det inte finns någon sådan fil ska du leta efter en textfil som innehåller specialinstruktioner. Den heter "Readme.txt" eller något liknande.

Ibland finns det inget installationsprogram eftersom du måste installera din drivrutin via Windows-funktionen "Lägg till skrivare". Instruktioner för hur man installerar skrivare finns i Windows-hjälpfilen.
Vårt Macintosh-arkiv är också ett självextraherande arkiv. Dessa filer ska hämtas och sedan köras. Installationsprogrammet kommer att finnas på skrivbordet när det görs. Klicka på installationsprogrammet och följ instruktionerna.

Typer av drivrutiner:

  • PCL5e Driver - Tekniskt sett har PCL5e ersatts av PCL6 men drivrutinen finns tillgänglig här eftersom vissa dokuments layout kan ändras om de skapades för en PCL5-kompatibel skrivare men skrivs ut med en PCL6.

  • PCL6 Driver - PCL6 är en bra allmän drivrutin som klarar både text och grafik. Ideal för kalkylblad, ordbehandling och databasutskrifter. Den kan hantera överordnad grafik bättre än PCL5e-drivrutinen men hastigheten sänks.

  • PS3 Driver - Adobes Postscript-drivrutin är överlägsen de andra men den kräver en Postscript-kompatibel skrivare vilket kan vara lite mer komplicerat att installera.

  • IPDL-C Driver - Detta är en drivrutin till en färgskrivare skapad speciellt för en optimal prestanda under Windows.

Överst på sidan